Fredrikstad-gutten er blant få nyutdannede som velger å oppsøke en ny og fremmed kommune.

Anbefaler å jobbe i små-kommune

Over hele landet skrikes det etter fagkompetanse. Geomatikk-ingeniør Kristoffer Hagen mener flere nyutdannede burde gripe sjansen til å oppsøke et nytt sted.

Publisert Sist oppdatert

HAREID/ULSTEIN:

— Det første spørsmålet jeg fikk da jeg kom hit var: "Hvem er du gift med?”, forteller 25 år gamle Kristoffer Hagen.

I 2020 forlot han sitt gamle liv på Østlandet og flyttet til Hareid. Fredrikstadgutten flyttet ikke for kjærligheten, men for jobben som geomatikkingeniør i kommunen. 

— Folk trodde ikke det gikk an å ville flytte hit med mindre det var for en dame, sier Kristoffer om reaksjonene på det utradisjonelle valget. 

Han er nemlig en av få nyutdannede som velger å jobbe i en mindre og fremmed kommune. Nå trenger kommune-Norge at flere gjør som Kristoffer. 

Mangel på fagkompetanse i kommunene

En rapport fra konsulentselskapet Menon slår fast at mange småkommuner sliter med å tiltrekke seg høyt utdannede fagpersoner til viktige stillinger. Det gjelder for eksempel skolesektoren og helse- og omsorgssektoren, men også andre stillinger som krever spesialisert fagkompetanse (f.eks ingeniør) - slik som i Kristoffer sitt tilfelle. 

Personalleder Trude Kristin Dalen i Hareid kommune er kjent med utfordringen.

— Jeg vil ikke si at vi direkte sliter med å få ansatt folk, men vi ser at søkertallene er lavere enn tidligere, sier Dalen. 

Hun peker på flere mulige årsaker til den nasjonale tendensen:

— Mange synes kanskje kommunale lønninger er for lave. Det kan vi jo selvsagt diskutere, men det handler ikke bare om lønn. Arbeidstider og belastningen i selve arbeidet spiller også inn for en jobbsøker, forklarer Dalen.

Jobbsøkerne vil ha attraktive fagmiljøer

Dalen tror at nye arbeidstakere vil ha utfordrende jobber med gode fagmiljø. Det er ikke alltid så lett å få til på små steder. 

Nettopp det peker også personallederen i Ulstein kommune på. Der har de gjort flere grep for å bygge opp gode fagmiljø, for eksempel gjennom å rekruttere læringer og ved å holde på kompetansen over flere år. 

—  Folk ønsker å jobbe i lag med andre med kompetanse. De har gjerne behov for å utvikle seg videre, de vil ikke bare ha en jobb, forklarer Kari Riise i Ulstein kommune. 

— I Ulstein har vi egentlig god søking på stillingsutlysningene. Men vi vet jo at vi vil trenge flere folk og at vi kommer til å få utfordringer fremover, og da særlig i helse og omsorg, sier Riise. 

Koronapandemien var avgjørende for Kristoffer

Kristoffer Hagen sier han er fornøyd med valget sitt, selv om fagmiljøet i Hareid er lite. 

— Her, i et lite fagmiljø, får jeg jobbe med mange ulike ting. Jeg trives med det! Man blir fort en slags faglig leder, forteller Kristoffer.

Men at Fredrikstad-gutten skulle ende opp i Hareid var ingen selvfølge. Da han var ferdigutdannet fra Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås i 2020, var jobbmarkedet usikkert. Landet hadde akkurat blitt truffet av en pandemi. 

— Det var jobbtørke. Så jeg fant ut at jeg skulle søke i hele landet. Jeg omstilte meg, og tenkte: Hvor mange ganger i livet får man egentlig muligheten til å utforske et nytt sted? 

Etter å ha søkt litt forskjellig ble Kristoffer sittende igjen med tre jobbtilbud. Det som gjorde at Hareid kommune skilte seg ut, var at han ble lovet muligheten til kurs, opplæring, og deltakelse på nasjonale konferanser. 

— I større kommuner er det veldig få som får den muligheten. Men her fikk jeg muligheten fordi jeg er en så sentral person i fagmiljøet. For meg som er tidlig i karrieren, var det viktig at en jobb som dette ikke skulle bli en blindgate, sier Kristoffer.

Å flytte til et nytt sted: Et tveegget sverd

Å reise land og strand for å flytte til en liten kommune på Sunnmøre var spennende, men også utfordrende, ifølge Kristoffer. 

— Det var jo et prosjekt å flytte hit. Det var krevende å orientere seg i boligmarkedet. Og det er vanskelig å bryte helt med sitt gamle nettverk, sier han.

— Sunnmøringene er... hehe, hva skal jeg si? Folk har sitt her. Men det har gått fint, for jeg er ikke en sånn som er veldig avhengig av å ha folk rundt meg hele tiden.

Hadde du søkt deg hit om det ikke hadde vært for koronapandemien?

— Vanskelig spørsmål. Å jobbe i en kommune var førsteprioriteten min. Men jeg hadde nok funnet meg en jobb litt nærmere foreldrene mine. Så nei. Men dersom jeg hadde visst alt det jeg vet om jobben i dag - ja, kanskje. 

—  Jeg vil anbefale alle på det sterkeste å ta noen år og utforske et nytt område. Norge er jo så stort. Den beste måten å utforske en ny region er jo ved å jobbe der, sier Kristoffer.  

Likevel er forteller geomatikkingeniøren at han ikke er fremmed for nye arbeidsplasser i fremtiden. For eksempel i Ålesund.

 Er planen å bli boende her i Hareid?

— Vi får se hva som skjer. Jeg har jo ikke truffet noen enda. Men ja, jeg utelukker ikke muligheten, svarer Kristoffer, og trekker frem god tilgjengelighet, naturen og ikke minst utsikten på kontoret som det beste med Hareid. 

For at flere nyutdannede skal ønske å flytte til mindre kommuner, mener Kristoffer at kommunene må ta i et tak.

— I dag så annonseres ikke jobbene særlig godt. Jeg tror KS burde møte opp på studiestedene, eksempelvis på karrieredager. Skal man få tak i kvalifiserte folk så bør man være tidlig ute - det er nemlig de i privat sektor, sier han. 

Kompetansemangel kan få alvorlige konsekvenser

Å ikke få nok folk i viktige kommunale stillinger kan få store konsekvenser for innbyggerne i en kommune. Ifølge Menons rapport betyr mangel på kompetanse og kapasitet i kommunene at folk med psykiske utfordringer, rus eller avhengighet ikke får den hjelpen de har krav på. I Hareid kommune er det en realitet. 

Er det noen stillinger som er lovpålagt som dere ikke har?

— Ja, vi har ikke psykolog. Det er lovpålagt og det har vi ikke klart å få til. Vi har også en ny legestilling som ikke har fått besatt, svarer personalleder i Hareid Trude Kristin Dalen.

— Konsekvensen er jo at det er et behov for - for eksempel psykolog. Og det behovet får ikke vi dekket så raskt som vi ønsker, forklarer Dalen. 

Hvordan jobber dere for å ta tak i dette?

— Kommunene rundt oss har samme problem. Vi har forsøkt ulike ting; for eksempel å dele på psykolog. Men det er vanskelig å få det til. Utfordringen er vel at fagmiljøene blir veldig små for en slik yrkesgruppe. Vi har ingen endelig løsning på dette per i dag, men vi må jobbe videre for å se om det finnes andre måter å løse kravet på, avslutter personallederen.

Powered by Labrador CMS