BRYTER LOVEN: Det sier NFU Ørsta og Volda at kommunen gjør, med å ikke inkludere medlemmer i viktige avgjørelser.

– Kommunen lytter ikke til oss

Det sier Thea Åmelfot i NFU Ørsta og Volda. Hun føler Volda kommune tar avgjørelser uten de det faktisk gjelder.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: Det lokale laget for Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Ørsta og Volda er bekymra. De skriver dette i et brev til Volda kommune:

«Me er kontakta av medlemmer som er uroa over manglande brukarmedverknad i ei pågåande omorganisering av tenesteleveranse." 

Thea Åmelfot er en av medlemmene som er bekymra. Hun er selv bruker, men sitter også i NFU nasjonalt, regionalt og lokalt. 

Nå ønsker hun at botjenesten i kommunen gjør ei endring.

Får ikke uttrykt sine ønsker

«Omorganisering av tjenesteleveranse» handler i grove trekk om en seksjon som har blitt for stor. 

Kommunen vil derfor endre på fordeling av oppgaver mellom seksjonene og medlemmene sier de ikke føler de har fått uttrykt seg i saken.

– Det er ikke greit at vi bare skal godta det som kommunen bestemmer, sier Åmelfot.

Hun og flere andre medlemmer har en følelse av at deres behov ikke blir tatt høyde for. Det synes de er veldig dumt.

 – Tror dere kommunen gjøre noe med saken?

– Det har vært sånn lenge, så jeg har ikke stor troa på at de gjør noe med det, men håper jo på det, innrømmer Åmelfot.

HÅPEFULL: Thea Åmelfot i NFU Ørsta og Volda håper kommunen gjør ei endring, så hun og flere kan gi innspill til avgjørelser.

Ønsker større påvirkningskraft

Are Halkjelsvik er leder i NFUs lokallag i Ørsta og Volda, og er forfatter av brevet. Han skriver i brevet at de ikke blir informert om møter og avgjørelser, men at de ikke får invitasjon til medvirkning.

Han er mest bekymra for at de ikke får sagt det de ville sagt.

– Vi kunne tenkt oss å få beskjed om at noe er på gang, så vi kan vise vår mening om prosessen tidligere.

Tirsdag var Halkjelsvik på et av de to faste møtene de har med kommunen i året. Her opplevde han at de to partene har ulikt syn på saken.

– Vi har ikke samme utgangspunkt, men vi har en klar agenda på at vi ønsker å påvirke leveransetjenestene i best mulig retning for vår gruppe. Vår gruppe er ikke like mye sett og hørt, forteller han.

Mener kommunen bryter loven

I brevet presiserer lokallaget at situasjonen ikke er i tråd med verken helse og omsorgstjenesteloven (§3.10) eller pasient og brukerrettigetsloven (§3.1 og3.3).

Begge lovene legger vekt på brukernes innvirkning og rett til medvirkning.

– Slik prosessen har vore til no ser me ikkje at dette er teke omsyn til, står det i brevet.

Nærnett har vært i kontakt med kommunen angående kritikken. De har for øyeblikket ikke folk som kan svare på dette, men vil kommentere saken så fort de har tid.

 

 

Powered by Labrador CMS