VOLDA RÅDHUS: Bufetat og barnevernet samlet seg før de tok til gaten for å dele ut flygeblad.
VOLDA RÅDHUS: Bufetat og barnevernet samlet seg før de tok til gaten for å dele ut flygeblad.

– Behovet for fosterhjem er stort

Barn som trenger fosterhjem må vente lenge og i verste fall flytte langt for å finne et trygt sted å bo.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: Over hele landet er det færre som vil være fosterhjem. Bufetat og barnevernet har et sterkt ønske om å motarbeide trenden. Nå har de startet en slekt og nettverkskampanje i hele Midt-Norge i håp om at flere vil stille opp.

VOLDA SENTRUM: Siv Dimmen og Karin Ottervik slår av en prat utenfor en av Voldas kaféer.
VOLDA SENTRUM: Siv Dimmen og Karin Ottervik slår av en prat utenfor en av Voldas kaféer.

På sidelinjen

– Det er for få fosterhjem sammenlignet med antall barn som venter på et nytt hjem, sier Turid Kvamme, avdelingsleder for fosterhjemstjenesten i Ålesund.

I Volda, Ørsta og kommunene rundt er det 85 aktive fosterhjem, men det er for lite. 22 barn i Midt-Norge venter på et sted å bo.

- Det er veldig trist for de som må vente, de har det ikke godt nok der de venter. Om det er i statlige hjem, institusjon eller der de bor, forteller Camilla Garcia de Presno, seniorrådgiver i Bufetat.


GLADE DAMER: Siv Dimmen og Karin Ottervik er fornøyd med dagens arbeid.
GLADE DAMER: Siv Dimmen og Karin Ottervik er fornøyd med dagens arbeid.

Ikke alltid så lett

Når et barn trenger et nytt sted å bo søker barnevernet til Bufetat. Denne prosessen kan ta lang tid og til slutt må barnet plasseres et sted. På grunn av mangelen på fosterhjem hender det at barnet får et hjem langt fra nærområdet sitt, noe som ikke er ønskelig.

– Vi må finne et fosterhjem som er perfekt til barnet, sier Siv Dimmen, seksjonsleder i barneverntjenesten.


PÅ JAKT ETTER FOSTERHJEM: Depresno smiler til tross for dagens situasjon.
PÅ JAKT ETTER FOSTERHJEM: Depresno smiler til tross for dagens situasjon.

Har troen

Depresno har en klar oppfordring til de som vurderer å vie husrom for de som trenger det.

– Tenk over om du har plass eller energi i noen år framover, kanskje du kan hjelpe en 16-åring fullføre videregående, det trenger ikke ta 20 år, sier seniorrådgiveren i Bufetat.

Hele 19 prosent av den voksne befolkning i Norge oppgir at de er motivert til å være fosterhjem.

– Ungdommene som må flytte fosterhjem vil veldig gjerne bo i nærheten av der de kommer fra, helst slekt eller nettverk. Det er viktig som naboer og nettverk til et barn at man gjør den dugnaden i en kortere lengre periode, fortsetter de Presno.