');
VELKOMMEN: Rune Sjugard mener at Volda kan klare å ta imot de 150 flyktningene.
VELKOMMEN: Rune Sjugard mener at Volda kan klare å ta imot de 150 flyktningene.

Ber Volda ta imot flere flyktninger

Kommunedirektør Rune Sjugard innstiller på at Volda skal ta imot 150 flyktninger i 2022. Det er 100 mer enn det som ble vedtatt for drøye tre uker siden og mer enn Volda noen gang har tatt imot på et år.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: Kommunedirektøren er positiv til å ta imot flyktningene, men peker på at det kan gi en økt belastning for de kommunale tjenestene.

I innstillingen anslår han at 25-30 av barna vil være i grunnskolealder og at 10-15 vil være i barnehagealder. Det forventes også at flere vil ha bruk for tjenester for rus og psykisk helse, som i dag har en ventetid på 4 uker. Dersom flyktningene skal kunne få god traumebehandling må kapasiteten økes. legetjenestene er allerede presset og dette kan medføre økt ventetid.

Flyktninger i 2022

  • Integrering- og mangfoldsdirektoratet anbefaler Norge å ta imot 35 000 flyktninger i 2022.
  • Av disse regner de med at 30 000 vil være ukrainere.
  • 24. mars hadde Norge 4 711 ukrainske asylsøkere.

En bærekraftsanalyse fra 10. mars konkluderte med at Volda har kapasitet til å ta imot 25 flyktninger i året. I sakspapirene blir flyktningsituasjonen nå sammenlignet med tilstandene under 2. verdenskrig.

21. mars ba kommunen folk om å gi beskjed dersom de hadde ledig bokapasitet til flyktningene. 32 personer har meldt ifra om det. Sjukehusvegen 6 og E-blokka på Heltne er tiltenkt som midlertidige boliger. Der er det plass til 140 personer.

Saken behandles i kommunestyret 31. mars.