LAGER: Under Velferdshuset i Dalevegen 24 ligger en av tilfluktsrommene i Ørsta. I fredstid brukes det til lager, men lettvegger og smittevernsutstyret skal kunne bli fjernet på 72 timers varsel forteller beredskapskoordinator Ingeborg Myklebust i Ørsta kommune.

Ørsta vil nå skaffe seg oversikt over tilfluktsrom i kommunen

Etter Russlands invasjon av Ukraina har Sivilforsvaret i Møre og Romsdal hatt en stor økning i henvendelser om tilfluktsrom. Ørsta kommune vil nå lage en oversikt over tilfluktsrommene kommunen disponerer.

Publisert Sist oppdatert

ØRSTA: – Grunnen til at folk søker informasjon nå er selvsagt den internasjonale sikkerhetssituasjonen med det som foregår i Ukraina og den generelle krigsfrykta som sprer seg i det tilstøtende landene. Så det er naturlig at folk tenker i forlengelse av det vil jeg tro, sier assisterende kommunedirektør Eldar Øye i Ørsta kommune.

(Under kan du se oversikten over offentlige tilfluktsrom på Søre Sunnmøre)

Søker man på Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt kart kommer det frem at det kun finnes fire offentlige tilfluktsrom på hele Søre Sunnmøre.

Antall tilfluktsrom er imidlertid langt flere enn det som kommer frem i DSBs oversikt.

– Årsaken til at det kun opplyses om fire tilfluktsrom på Søre Sunnmøre er fordi de fire er offentlige tilfluktsrom. I tillegg til de offentlige er det mange på Søre Sunnmøre, forklarer sivilforsvarsinspektør Jonas Solheim i Møre og Romsdal Sivilforsvar.

Offentlige og private tilfluktsrom

  • Private tilfluktsrom er for dem som er tilknyttet en eiendom. Det kan eksempelvis være personer som oppholder seg i kontorbygninger, skoler, borettslag eller hoteller.

  • Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i det aktuelle området. Kommunen eier disse rommene og har ansvaret for vedlikehold.

  • På Søre Sunnmøre er det ca 140 tilfluktsrom med omlag 16 400 plasser. 4 av disse rommene er offentlige rom, med plass til ca. 1050 mennesker.

  • I fredstid kan eierne av tilfluktsrommene benytte de til andre formål. Tilfluktsrommene skal kunne tas i bruk som tilfluktsrom på 72 timers varsel.

– En klar økning i henvendelser

Solheim sier det har kommet inn flere spørsmål fra publikum om tilfluktsrom i Møre og Romsdal etter krigen brøt ut i Ukraina.

– Sivilforsvaret har fått opplysninger om at det har vært en 1000 prosent økning i Google-søk etter «tilfluktsrom Oslo». Sivilforsvaret i Møre og Romsdal opplever også en klar økning i henvendelser, forteller Solheim og legger til:

SPRER INFORMASJON: Sivilforsvarinspektør Jonas Solheim bidrar med å spre informsjon til befolkningen angående tilfluktsrom.

– Vi skjønner godt at noen kan bli urolige på grunn av situasjonen i Ukraina. Da er det naturlig at man søker informasjon, og vi i Sivilforsvaret synes det er fint at mange da ønsker å vite mer om tilfluktsrom og hvor de er.

Beredskapskoordinator Ingeborg Myklebust i Ørsta kommune har også lagt merke til den økte interessen.

– Det er helt klart noe som blir tenkt på. Familien min har også spurt om vi har tilfluktsrom, hvor er de hen, så jeg regner med at det er flere enn dem som har tenkt på det, sier Myklebust.

Mindre fokus de siste tiårene

Tidligere var det et krav om at alle nye bygg over en viss størrelse skulle bygges med et tilfluktsrom. Dette gjaldt både offentlige og private bygg.

– I 1998 besluttet regjeringen en midlertidig stans i bygging av tilfluktsrom. Den har ikke blitt opphevet, og det har heller ikke blitt tilført penger til å oppgradere de eksisterende rommene, sier Solheim.

Eldar Øye forteller at han ikke har noen eksakte tall på hvor mange av tilfluktsrommene i Ørsta som er private og offentlige.

LISTEVASK: Assisterende kommunedirektør Eldar Øye i Ørsta kommune sier de nå vil undersøke tilstanden på de ulike tilfluktsrommene eier.

– Vi har ikke full oversikt over alle tilfluktsrom nå, men vi har en god dekning i Ørsta sentrum i de kommunale og offentlige byggene vi har, sier Øye og legger til:

– Det er naturlig å ta en gjennomgang av hvilke tilfluktsrom man har i kommunen nå. Ikke nødvendigvis på grunn av situasjonen i Europa, men det er jo en gylden anledning til å ta en gjennomgang uansett nå som spørsmål om tilfluktsrom kommer opp.

Powered by Labrador CMS