');
PENDLER: Politikerne ønsker en positiv dynamikk i antall arbeidere som pendler ut- og inn av kommunen.
PENDLER: Politikerne ønsker en positiv dynamikk i antall arbeidere som pendler ut- og inn av kommunen.

– Det er ikke umulig å endre denne trenden

Det er omtrent dobbelt så mange som pendler ut av Hareid kommune for å arbeide, enn de som pendler inn i kommunen.

Publisert Sist oppdatert

— Vi har en stor og viktig jobb å gjøre, men det er ikke umulig å endre denne trenden, sier Kai-Runar Svarstad, førstekandidat i Hareid Arbeiderparti.

Over halvparten av bosatte i Hareid kommune som arbeider, pendlet ut av kommnunen for å arbeide i 2021 i følge Møre og Romsdal sin fylkesstatistikk.

IKKE UMULIG: Svarstad mener det ikker er umulig å endre trenden.
IKKE UMULIG: Svarstad mener det ikker er umulig å endre trenden.

Det utgjør 1309 arbeidere og 54.7 prosent av sysselsettingen. 

Samtidig var det 694 arbeidere som ikke var bosatte i kommunen som pendlet til Hareid for å arbeide. Dette utgjør 39.1 prosent. 

— Næringslivet bør benytte seg av de ressursene som er her lokalt for å få økt verdiskaping i vår kommune, sier Svarstad.

Det mener han vil kunne føre til flere ting:

– Blant annet vil det føre til bedre økonomiske rammer for kommunen, som kan gi et bedre kommunalt tilbud. Det vil gi kortere pendlevei til og fra jobb, noe som gir oss en positiv miljøeffekt. Og innbyggerne vil få mer fritid til å bruke på familie og nærmiljøet, legger han til. 

Pendlingen øker mer enn sysselsettingen

Ifølge fylkesstatistikken øker pendlingen i fylket og i kommunene mer enn sysselsettingen.

Svarstad mener at det ikke er optimalt hvis Hareid kommune har mange innbyggere i yrkesaktiv alder som pendler ut av kommunen for å jobbe.

— Det lokale næringslivet vil utvikle seg positivt hvis vi klarer å benytte oss av de ressursene som er her i kommunen, sier førstakandidaten fra Arbeiderpartiet.

Statistisk sentralbyrå sin definisjon på pendling mellom kommuner, er når en sysselsatt, er sysselsatt i en annen kommune enn bostedskommunen sin.

Han forteller at det er viktig å holde kompetansen i kommunen for å utvikle næringslivet, få flere og større inntekter for å kunne tilby innbyggerne bedre tilbud enn det finnes i dag. 

– Vi er for positiv næringsutvikling, og vi ønsker å bidra positivt til å snu trenden at flere pendler fra Hareid, enn til Hareid, sier Svarstad.

I Ulstein kommune er trenden annerledes hvor det er flere innpendlere enn utpendlere. Ulstein kommune hadde 2185 innpendlere og 1736 utpendlere i 2021. 

– En positiv dynamikk 

– Vi har attraktive arbeidsplasser som gjør at folk vil komme til Hareid kommune for å arbeide, og vi har flere attraktive arbeidsfolk som andre vil ha, det skaper en god flyt i arbeidsressursene, sier Bernt Brandal, nåverende ordfører og førstekandidat for Folkelista i Hareid kommune.

POSITIV: Ordfører i Hareid, Bernt Brandal, mener det er positivt at folk i Hareid kommune pendler for å arbeide.
POSITIV: Ordfører i Hareid, Bernt Brandal, mener det er positivt at folk i Hareid kommune pendler for å arbeide.

Allikevel forteller han at det helt klart eksisterer et forberingspotensiale. 

Brandal påpeker at Hareid har mange naturlige forutsetninger for å utvikle flere arbeidsplasser og til å jobbe tett med næringslivet. 

Han er ikke bekymret for de høye utpendler-tallene og mener det er en positiv dynamikk. 

– Vi er den mest sentrale kommunen på Søre-Sunnmøre med kort vei til nabokommunene. Derfor er det enkelt å ha en fin flyt til de omkringliggende kommunene, samtidig som arbeidere fra andre kommuner jobber her også, legger han til.