SKATTERABATT: Ordfører Olav Myklebust (SP) er engasjert når han forteller at Sande kommune har senket den lokale formueskatten.

— Det er noe feil med systemet

Sande kommune har vedtatt kutt i formueskatten. Ordføreren har vært i dialog med flere som ønsker å flytte til Sande.

Publisert

SANDE: Ordfører Olav Myklebust har sørget for at formueskatten er senket fra 0,7 prosent til 0,5 prosent. Neste år skal den reduseres ytterligere til 0,2 prosent. Myklebust ønsker mer investeringer i Sande kommune, og større inntekter til kommunen.

— Det var egentlig kun 3 millioner kroner av rundt 90 millioner kroner i skatteinntekter som vi hentet på formueskatt. Dermed risikerte vi lite ved å senke formueskatten, sier Myklebust.

Han mener at det er viktig at bedrifter og eiere skal skatte. Dersom man må tappe bedriftene for kapital for å betale skatter og avgifter blir det mindre investeringer i bedriften, og det vil gå utover lokalsamfunnet.

— Grunnen til at vi har kuttet, og har håp om å få folk til å flytte hit, er at vi ønsker å tiltrekke oss folk med god kapital. Og som ønsker å investere i lokalsamfunnet, sier Myklebust.

Melder flytting

En av de store årsakene til uenigheter rundt formueskatten går på arbeidene kapital. I dag må bedriftseiere betale skatt på verdien av bedriften, ikke på formuen de har i banken. Det er en av årsakene til at Roger Hofseth var med på å starte en skatteaksjon.

Skatteaksjonen ble startet som en reaksjon på at bedriftseiere må betale skatt på verdien av selskapet, mens utenlandske eiere kun må betale skatt på overskudd.

SKATTEAKSJON: Roger Hofseth har sammen med Knut Flakk startet skatteaksjonen.

Roger Hofseth har nå bestemt seg for at han skal flytte til Sande kommune. Han mener det er nødvendig for sin bedrift å flytte til en kommune med forståelse for næringslivet, og skatteletter.

— Jeg flytter til Sande. Det er en belasting for selskapet der jeg bor i dag. Og dersom jeg flytter til Sande kan vi spare 130 millioner kroner de neste tre årene, sier Hofseth

Bedriftseier, Anja Mek Halsebakk har i tillegg til sin far, Roger Halsebakk meldt flytting til Sande etter kutt i den lokale formuesskatten.

— Jeg er helt sikker på at det kommer til å flytte folk med penger hit, sier Halsebakk.

— Hvis vi da setter ned fra 0,7 prosent til 0,5 prosent, så kan de som flytter hit spare 2 millioner kroner per år. Hvis de da betaler 2 millioner kroner i inntektsskatt, så har vi allerede gått i pluss, sier en fornøyd Myklebust.

Styrker lokalsamfunnet

Ordfører Myklebust forteller at familien Halsebakk allerede har gjort store investeringer på Sandsøya, med bygging av hotell og flere leiligheter.

Det vil være en gunstig tilførsel for kommunen og lokalsamfunnet. Flere arbeidsplasser og en tilrettelegging for turisme er gunstig for kommunen, samt en virksomhet Halsebakkfamilien selv vil tjene på.

ROBEK: Sande kommune var tidligere på ROBEK listen men kom ut av listen for kort tid siden. I premie fikk Myklebust en sparegris plassert på hyllen bak.

Myklebust trekker frem Bø kommune som har senket den lokale formueskatten med gode ringvirkninger. Formueskatten kommunen har vært omdiskutert, men Myklebust viser til flere innflyttere og nye boligprosjekter.

I Bø har grepet om formueskatten skapt bra med sysselsetting i kommunen. Nå håper Myklebust på det samme i Sande.

— Det er slik at de hadde begrenset tjenester, for eksempel hadde de kun en rørlegger og en elektriker i bygda, nå er det tre firmaer som konkurrerer om kunder. Det er rett og slett, god næringsvirksomhet, forklarer ordføreren.

Powered by Labrador CMS