');
Bent Ingebrigtsen, kommuneoverlege og Toril Høydal, vaksinekoordinator og leder på Volda helsestasjon.
Bent Ingebrigtsen, kommuneoverlege og Toril Høydal, vaksinekoordinator og leder på Volda helsestasjon.

Dette er de nasjonale rådene og reglene som gjelder i den nye hverdagen

Fasen vi er i nå blir kalt «normal hverdag med økt beredskap».

Publisert

– Volda kommune er klar for gjenåpning av samfunnet, sier kommuneoverlege Bent Ingebrigsen.

Råd og regler

Håndhygiene

Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Hostehygiene

Bruk papirlommetørkle eller albuekroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand):

  • Hold deg hjemme
  • Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle.

Det anbefales test for:

  • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
  • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
  • Øvrige uvaksinerte nærkontakter

Les resten av rådene på regjeringen sine hjemmesider.

Fasen nå blir kalt «normal hverdag med økt beredskap». Med økt beredskap i denne sammenheng mener en at kommunene skal :

  • Fremdeles ha god kapasitet til testing av pasienter med symptomer og risiko
  • Fremdeles ha god kapasitet til å vaksinere
  • Være forberedt på å måtte vedta lokale forskrifter dersom smittesituasjonen endrer seg og blir vanskelig å handtere.

Det skriver kommunen på egne hjemmesider.

Nedjusetert TISK

I tillegg gjelder det som blir kalt "Nedjustert TISK". Det betyr at mye av smittesporingen ved smitte blir overlatt til den smittede selv, og at kommunen sitt smittesporingsteam i mindre grad vil ringe nærkontakter.

Når en person er smittet vil denne bli kontaktet av smittesporingsteamet og får informasjon om smitte, om å holde seg i isolasjon og å varsel sine nærkontakar. Nærkontakter er de den smittede bor sammen med eller andre tilsvarende nære (for eksempel kjæreste). Disse slipper karantene om de holder avstand fra den smittede personen og tester seg annenhver dag ved teststasjonen, eller hver dag med egentester som vedkommende får utdelt ved testasjonen.

Andre kontakter som den smitta mener er i risiko for smitte, skal den smittede varsle og oppfordre om å teste seg ved symptom.

Beholder de grunnleggende rutinene

– Konsekvensen for innbyggerne er at vi går tilbake til en normal hverdag der vi kun holder oss til de gode vanene vi har lært oss gjennom pandemien - holde oss hjemme ved luftveissykdom, vaske hendene godt og beskytte andre dersom vi hoster. Det er ingen avgrensinger i forhold til besøk, størrelse på arrangement eller avstand mellom mennesker, sier kommuneoverlege Bent Ingebritsen.

Han fortsetter:

– Det er ikke behov for lokale forskrifter eller tiltak i Volda fordi vi i dag ikke har mye smitte i vår kommune eller i kommunene rundt oss.

Vaksinedekningen

Dekningsgraden av covid-vaksine er i Volda på nivå med resten av landet. Tall fra FHI viser at ca 90 prosent over 18 år har fått første dose og ca 83 prosent har fått to doser.

Når myndighetene sine råd og reglar i hovedsak er forsvunnet, kan den enkelte nå selv velge hvilken risiko man vil ta og hvilke tiltak man vil praktisere. Avvikling av tiltak som nasjonale råd eller regler står ikke i veien for at enkeltpersoner kan velge høyere beskyttelsesnivå for seg selv. For eksempel kan de som ønsker større beskyttelse mot luftveisinfeksjoner, velge å holde mer avstand til andre og selv bruke munnbind.