DØMT: En mann i 60-årene dømmes til 70 dager i fengsel etter å ha blant annet truet en annen person på livet.

Truet mann på livet - nå må han sone

En mann i 60-årene er dømt til 70 dager i fengsel for å ha drapstruet en bedriftsleder.

Publisert Sist oppdatert

SØRE SUNNMØRE: Mannen skal ha sendt svært alvorlige meldinger til en bedriftsleder på Søre Sunnmøre, og blant annet truet vedkommende på livet.

Mannen ble dømt for brudd på straffelovens paragraf 263, som sier at: «Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.»

Ifølge dommen skal mannen ha skrevet at bedriftseieren skulle «henrettas i den elektriske stol på Akershus Festning» på julaften.

Hovedforhandlingen ble holdt 6. oktober 2022. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig.

Mannen dømmes til 70 dager i fengsel, hvor 30 av disse kan fullbyrdes dersom han ikke begår ny kriminalitet i løpet av de neste tre årene.

Dommen var i samsvar med aktors påstand.

Powered by Labrador CMS