BEHOV: Elias Bowden. (16) mener at det er behov for bedre seksualitetsundervisning i den norske skolen.

Elever ønsker en bedre seksualitetsundervisning

Seksualitetsundervisningen i den norske skolen er ikke god nok. Mange oppsøker derfor andre arenaer som internett og sosiale medier for å lære om sex.

Publisert Sist oppdatert

ULSTEINVIK: -– Jeg har hatt veldig lite seksualitetsundervisning, bare et par ganger i løpet av hele skolegangen min, forteller Elias Bowden (16), elev ved Ulstein vidaregåande skule.

I 2022 kom Sex og samfunn ut med en kartlegging av seksualitetsundervisningen i den norske skolen, og det kom fram at hele 7 av 10 elever ønsker mer seksualitetsundervisning.

Helsedirektoratet oppfordrer skolehelsetjenesten til å tilby undervisning om seksuell helse på alle alderstrinn. Det kommer likevel frem at mange kun har seksualitetsundervisning som en del av naturfag i niende klasse.

Sofie Nesset Auberg (18) er også elev ved Ulstein vidaregåande skule, og forteller at hun savner undervisning om alt det du går gjennom knyttet til seksualitet.

-– På skolen har vi bare lært det mest grunnleggende, og det kunne jeg egentlig fra før, forteller Auberg.

Lærer om sex på sosiale medier

Auberg forteller at hun har hatt lite seksualitetsundervisning i løpet av sin skolegang, og derfor har benyttet seg av andre arenaer for å lære om temaet.

-– Jeg har lært om seksualitet gjennom venner, familie og sosiale medier. På TikTok får jeg ofte opp videoer av damer som snakker om seksualitet, sier Auberg.

SOSIALE MEDIER: Sofie Nesset Auberg. har lært om sex på sosiale medier.

Videre forteller hun at en burde være kritisk til informasjonen man får om sex på sosiale medier.

–– Det er lett å bli så opphengt i hva samfunnet forventer, at du ikke finner ut hva du selv liker. Jeg tror mange mister seg selv litt, forteller Auberg.

Også Bowden har benyttet seg av andre arenaer enn skolen for å få kunnskap om temaet.

–– Jeg har fått inn mye informasjon fra ulike kanaler som internett og sosiale medier. Jeg har skapt et bilde av hvordan jeg tror ting fungerer, uten å vite om det stemmer overens med virkeligheten, sier Bowden.

En bredere seksualundervisning

MANGFOLD: Anneli Rønes mener at vi trenger en mer mangfoldig seksualitetsundervisning.

Ifølge Anneli Rønes, fagpolitisk rådgiver i Sex og samfunn, er det ofte de temaene som tar lengre tid å snakke om som elevene savner i undervisningen.

–– Den klassiske oppfatningen av seksualitetsundervisning er det som står i naturfagsboka om kropp og reproduksjon, men seksualitetsundervisning er så mye mer enn det. Elever savner undervisning om følelser, skeiv seksualitet og seksuell debut, forteller Rønes.

Elevene ved Ulstein vidaregåande skule forteller at de hovedsakelig har lært om reproduksjon, kjønnssykdommer og prevensjon i seksualitetsundervisningen.

–– Jeg skulle ønske vi ikke bare lærte om det som skjer i kroppen, men mer om følelsene rundt det, sier Auberg.

Også Bowden savner en bredere seksualitetsundervisning.

–– Jeg har savnet mer undervisning om hvordan det er å faktisk være i et forhold, forteller Bowden.

Lærere ønsker bedre kompetanse

Rønes forteller at seksualitetsundervisning står i læreplanen som et kompetansemål i flere fag, men at undervisningen ikke er god nok i praksis.

–– Kompetansemålene er brede, noe som også kan føre til at det er ulikt hva lærere velger å legge i dem, forteller Rønes.

I Sex og samfunn sin kartlegging kom det fram at mange lærere ikke får god nok innføring i seksualitetsundervisning i lærerutdanningen. Lærere ønsker seg verktøy og ressurser slik at de kan gjøre seksualitetsundervisningen bedre.

–– Det er viktig at kompetansen hos underviser er der. Vi kan ikke bare telle hvor mange timer seksualitetsundervisning som er gitt, men vi må også sikre at kvaliteten på undervisningen som er gitt er god, sier Rønes.

Feilaktig bilde av sex

Daniel Eide Moltumyr, helsesykepleier på Ulstein vidaregåande skule, er enig i at seksualitetsundervisningen må bli bedre.

FORVRENGT: Daniel Eide Moltumyr tror mange unge mennesker har et forvrengt syn på hva sex er.

–– Seksualitetsundervisning kan ikke være en engangsgreie i niende klasse, det må være noe som tas opp jevnlig basert på utviklingsnivået til ungdommene og hvor de er i livet, sier Moltumyr

Moltumyr forteller at mange allerede fra 10-års alderen oppsøker pornografi og får et feilaktig bilde på hva sex er.

–– Innenfor den verden handler det veldig mye om det tekniske, og lite om følelser og trygghet, forteller Moltumyr.

–– Behovet er det samme for gutter

Moltumyr snakker daglig med elever om seksualitet. Han forteller at det er flest jenter som oppsøker skolehelsetjenesten, men at behovet er akkurat det samme for gutter.

–– Det kan fort bli en sjargong innad i en guttegjeng at man tuller mye om sex, men så får man kanskje ikke så mye substans i det. Jeg tror en del gutter hadde hatt godt av å snakke mer om seksualitet, forteller Moltumyr.

I tillegg til samtaler tilbyr skolehelsetjenesten på Ulstein vidaregåande skule temaøkter ute i klassene om seksualitet. Dette er ikke noe som ligger fast i timeplanen, men skjer på elevene eller lærerne sitt initiativ. Moltumyr mener at dette skjer alt for sjelden, og at det skulle vært bedre seksualundervisning også på videregående skole.

–– Jeg tenker at vi trenger endringer på nasjonalt nivå. Det må settes fokus på at seksualitet er en del av våre grunnleggende behov på lik linje med søvn, mat og fysisk aktivitet, konkluderer Moltumyr.

Powered by Labrador CMS