RÅDHUSET: Rådet for likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne holdt møtet hvor helsekommisjonsrapporten ble lagt fram

Holdningsendring kan bekjempe eldrebølgen

En fersk helserapport viser at det blir stadig flere eldre mennesker i Norge og mindre tilgang på arbeidskraft. Ifølge kommuneoverlegen i Volda er det på tide å våkne.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: Rådet for likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevnes har lagt fram en fersk rapport fra helsepersonellkommisjonen. Denne viser de største problemene i helsesektoren. Ifølge kommuneoverlege Arne Drabløs i Volda, er det særlig tre utfordringer som utmerker seg.

HOLDNINGSENDRING: Kommuneoverlege Arne Drabløs la fram rapporten under møtet mandag.

– Flere eldre i Norge, ikke tilgang på arbeidskraft, og at det blir færre ansatte per pasient.

Han forteller at dette er et klart tidlig tegn på eldrebølgen, at færre personer som utdanner seg til helsepersonell vil jobbe i distriktene, og at personer i distriktene blir eldre, og dermed overbelaster kommunenes kapasitet.

Holdningsendring

Et av tiltakene som Drabløs presenterer, er en holdningsendring blant alle aktørene rundt helsesektoren. Han peker spesielt på myndigheter og befolkninga som de viktigste gruppene for en holdningsendring.

– Slik at alle i Norge innser at vi også har begrensa resurser, sier Drabløs.

Rapporten forteller også at personer selv må vektlegge sin egenberedskap når det kommer til forebygging.

– Det tar jeg som en direkte fornærmelse

Varamedlem i rådet, Reidun Bjørlykke, reagerer sterkt på kommentaren som kommuneoverlegen la fram under møtet. Hun tar kommentaren som en direkte fornærmelse.

– Rapporten har nesten ingen annen henvendelse til pårørte og pasienter enn at vi faktisk må endre holdning. Og det provoserer meg veldig, sier Bjørlykke.

Hun peker på at det er sentraliseringen av helsetjenestene som har gjort at folk har fått svekket tillit til helsesektoren, og at det er statsmaktene som er nødt til å endre politikken, spesielt på Søre Sunnmøre.

– Vi ser at det er klare sentraliseringstendenser, og at dette er noe som ikke gagner Volda, og heller ikke Søre Sunnmøre.

– Kan ikke fortsette slik vi gjør nå

Kommuneoverlegen forstår kritikken av utsagnet, og forsikrer at den kommer rett fra rapporten. Drabløs understreker fortsatt at folk ikke kan forvente det helsetilbudet vi har nå, hvis det ikke skjer en holdningsendring.

– Da vil vi trenge alt for mange helsepersonell og vil ikke ha nok folk til andre yrkesgrupper, sier kommuneoverlegen.

Powered by Labrador CMS