NY SKOLE? Av alternativene er det både riving og påbygg.

Ett skritt nærmere ny ungdomsskole

Denne uken bestemmes hvilke alternativ administrasjonen skal jobbe videre med. Over 100 millioner kroner skiller det billigste fra det dyreste. 

Publisert Sist oppdatert

HAREID: Dagens ungdomsskole på Hareid tilfredsstiller ikke kravene til både helse, miljø og pedagogikk. 

Administrasjonen har presentert fire ulike alternativ for veien videre. På torsdagens kommunestyremøte skal det bestemmes hvilket alternativ administrasjonen skal jobbe videre med.

Fordeler og ulemper

De fire alternativene

- 0 (Rehabilitering av eksisterende) – Rehabilitering av eksisterende bygg og bevaring av areal som blir leid utenfor skolen. Bygging av ny heis som knytter 1. og 2. etasje sammen i Hareidhallen, samt nye garderober i 1. etasje. Det vil mangle om lag 1488 m2 bruttoareal for å oppfylle ønskene i ny romliste. Det må vurderes å leie disse arealene eller justere og redusere arealet i ny romliste. Kostnadsestimat: 212 millioner kroner.

- 1 (Tilbygg) – Rehabilitering av eksisterende bygg og bevaring av areal til undervisning i «mat og helse». Bygging av ny heis som knytter 1. og 2. etasje sammen i Hareidhallen, samt nye garderober i 1. etasje. Oppføring av et tilbygg for å samlokalisere alle arealene og oppfylle arealet i ny romliste. Kostnadsestimat: 307 millioner kroner.

- 2 (Påbygg) – Totalrehabilitering av 1. etasje med bevaring av arealene til undervisning i «mat og helse». Bygging av ny heis som knytter 1. og 2. etasje sammen i Hareidhallen, samt nye garderober i 1. etasje. Oppføring av et påbygg i 2. etasje for å samlokalisere alle arealene og oppfylle arealet iht. ny romliste. Kostnadsestimat: 320 millioner kroner.

- 3 (Nybygg) – Riving av eksisterende bygg og oppføring av helt nytt bygg i 2 etasjer der alle arealene er samlokaliserte i tråd med ny romliste. Kostnadsestimat: 324 millioner kroner.

Hentet fra fra Hareid kommune sin hjemmeside. 

I saksframlegget skriver administrasjonen at de anbefaler de folkevalgte å gå inn for drøfting av de to alternativene som de mener skiller seg mest ut: Rehabilitering (0) eller nybygg (3).

FLERE MANGLER: Hareid ungdomsskole tilfredsstiller ikke kravene til dagens skole.

Videre i framlegget forklarer de driftsmessige fordeler og utfordringer med alternativene:

«Driftsmessig ser dei klare ulemper eller utfordringar med alternativ rehabilitering, men sidan det er meir investeringsmessig økonomisk gunstig enn dei andre alternativa, så bør vi greie ut dette alternativet vidare. Dersom vi i tillegg skal greie ut eitt av dei andre alternativa, så råd administrasjonen til at dette vert alternativ 3, nybygg. Det vil ha såpass mange fordelar med seg at sjølv om det har ein litt høgare investeringskostnad enn nybygg og tilbygg, så utgjer det så lite forskjell på livsløpskostnaden per år at nybygg verkar som ei gunstigare løysing.»

Et tredje alternativ

I vedtaket fra formannskapsmøtet 11. mars står det at Hareid kommune har valgt å følge opp de samme alternativene som administrasjonen anbefalte: 0 og 3.

De skal i tillegg følge opp og vurdere et tredje alternativ: nybygg på ny plassering på tomten på østsiden av turnhallen. 

Saken skal opp i kommunestyremøte torsdag 21. mars. Powered by Labrador CMS