Nedgang i antall drepte og skadd:

Nedgang: Antallet drepte i trafikken har siden 1970 fått en kraftig reduksjon
Nedgang: Antallet drepte i trafikken har siden 1970 fått en kraftig reduksjon

Færre dødsfall på norske veier

Hittil i år har tretten mennesker mistet livet på norske veier. Det er én mindre enn tilsvarende periode i fjor.

Publisert

SUNNMØRE: Fra januar til utgangen av mars har 13 sjåfører mistet livet sitt i det norske trafikkbildet. Det skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

Norge er et av landene i Europa med færrest dødsfall i trafikken.

Rogaland mest utsatt

I løpet av de tre første månedene er Rogaland det fylket med flest omkomne i trafikken. Fylket står for nærmere en tredjedel av det totale dødstallet.

– Tidligere har vi hatt om lag 90 drepte i året over hele landet. Det er for det meste utforkjøring, møteulykker og tilfeller med rus som går igjen, sier ingeniørsjef i Statens Vegvesen Svein Ringen.

Han presiserer at regionen på toppen av statistikken rammer tilfeldig og varierer fra tid til annen.

På Sunnmøre er det derimot ikke meldt om noen dødsfall i trafikken så langt i år. Møre og Romsdal er dermed et av få fylker i landet som foreløpig holder nullen.

– Per nå har vi ingen meldte dødsfall fra Sunnmøre, inkludert resten av fylket, sier Ringen.

Nullvisjonen spiller inn

I 2002 vedtok Stortinget nullvisjonen, en visjon om null drepte og skadde i trafikken gjennom strategisk planlegging og forebygging.

– Det hele startet vel med nullvisjonen. Siden har vi sett en regelmessig nedgang i statistikken med visjonen som ledestjerne. I tillegg er det mange andre land som ikke har en slik ordning, så der er vi faktisk unike, forteller Ringen.

Dermed er Norge fremdeles det mest trafiksikre landet i Europa.

Ifølge NTB er Norge det europeiske landet med færrest drepte per innbyggere, med 16 drepte per million. Det europeiske gjennomsnittet er 44 drepte per million.

– Mye av nedgangen skyldes også det tette samarbeidet med aktørene våre og god oppfølging av det forebyggende arbeidet som ligger i nullvisjonen. I år har vi òg over 150 nye nasjonale tiltak som skal bringe oss nærmere null drepte og skadde i trafikken. Målet er ennå null, sier ingeniørsjef i Statens Vegvesen.