');
Familien Førde måtte flytte fra bygda da kommunen ikke ville gi tilrettelagt skoleskyss fra Austefjorden til Volda. F.v: Madeleine Førde (9), Kjell Rune Førde, Melissa Førde (7), Lisa Marie Førde, og Markus Førde (13).
Familien Førde måtte flytte fra bygda da kommunen ikke ville gi tilrettelagt skoleskyss fra Austefjorden til Volda. F.v: Madeleine Førde (9), Kjell Rune Førde, Melissa Førde (7), Lisa Marie Førde, og Markus Førde (13).

Familien Førde måtte flytte fra bygda etter en "politisk hestehandel"

Da Volda og Hornindal skulle slå seg sammen til én kommune, signerte ordførerne under på en intensjonsavtale. Denne skulle senere få store konsekvenser og endre hverdagen til flere familier i Austefjorden.

Publisert Sist oppdatert

– Det er rett og slett et kommunalt ansvar som de ikke har oppfylt. Nå sitter vi med to huslån, skatt og avgifter, i tillegg til en dramatisk endring av hverdagen til hele familien, forteller Lisa Marie og Kjell Rune Førde oppgitt.

Hverdagen til familien ble brått endret, da Austefjord skule ble lagt ned etter kommunesammenslåingen. Sønn i familien, Markus Førde (13), har flere diagnoser som gjør at han har spesielle behov som må tas hensyn til. Foreldrene måtte til slutt ta det tøffe valget om å forlate det nybygde huset i Austefjorden, og flytte til Volda sentrum.

– Vi måtte tenke på barnas beste og flytte til Volda. Nå er vi lett tilgjengelige for skolen, og sønnen får et miljø der han er kjent, forteller Kjell Rune Førde.

En uventet konsekvens for familiene

Familien bygde hus i Austefjorden for seks år siden. Bygda og kommunen oppmuntret familien og la tilrette for at de kunne bygge i et kommunalt byggefelt. Foreldrene visste at Austefjord skule kanskje skulle legges ned, men slo seg til ro med at de tross alt tilhørte Volda kommune.

Fem år senere ble det bestemt at Austefjord skule skulle legges ned. Kommunene Volda og Hornindal ble slått sammen, og kommunen måtte avgjøre hvilken skole elevene skulle overføres til. Enten kunne de få nærskole i Volda, eller i Hornindal.

Under de to høringene i 2020 mente et overveiende flertall av foreldre og andre høringsparter at det var fornuftig at elevene fikk gå i Volda. Så kom saken opp i formannskapet. De mente at saken måtte ut på ny høring.

Høringssvarene var fortsatt de samme, men administrasjonen valgte å gjøre om på sin anbefaling om hvilken skole elevene burde gå på.

– Skoleadministrasjonen rådet oss til at vi skulle høre til Volda. Dette mente kommunen var det beste for oss. Så plutselig snudde de. Og vi har aldri fått vite hvorfor, forteller Janita Førde, som også er mor i Austefjorden. Hun er ikke i slekt med familien Førde som måtte flytte.

Da saken kom til kommunestyret i desember 2020, var det med knappest mulig flertall bestemt:

Elevene skulle ha nærskole i Hornindal.

– Det er en hestehandel uten sidestykke. Vi har blitt tatt i fra absolutt alt og sitter igjen med ingenting, sier Victoria Leite Høydal (f.v). Her sammen med datteren Mille (7 måneder) og Janita Førde.
– Det er en hestehandel uten sidestykke. Vi har blitt tatt i fra absolutt alt og sitter igjen med ingenting, sier Victoria Leite Høydal (f.v). Her sammen med datteren Mille (7 måneder) og Janita Førde.

– En prinsippsak

Foreldrene til Markus tok kontakt med spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å få råd til hva de skulle gjøre. Helsetjenesten var klare på sin sak: Markus måtte til Volda om han skulle fungere.

– Han sa jo selv at hvis det blir Hornindal, så går han ikke på skolen. Det er ikke bare for han å få nye venner. Den tryggheten han har i Volda, hadde han ikke hatt i Hornindal, forteller mor Lise Marie Førde.

– Gutten vår har vokst opp i Volda, og gikk i barnehage og kom inn i et miljø der. Det har vi vært veldig opptatt av at han skal holde på, legger Kjell Rune Førde til.

Da kommunen bestemte at elevene skulle ha nærskole i Hornindal, fikk også foreldrene beskjed om at de som ville gå på skole i Volda sentrum måtte sørge for skoleskyssen selv.

For familien Førde ble dette umulig på grunn av få og ukurante bussavganger. Foreldrene arbeidet også i turnus.

– Vi tok det opp med skoleledelsen om at sønnen vår måtte ha spesialtransport til Volda. Svaret vi fikk var at han tilhørte Hornindal, og at han kom til å få spesialtransport dit, forteller Kjell Rune Førde.

Linda Hatlestad forteller at taxien som skulle ha kjørt Markus til Hornindal hadde kommet fra Volda, hentet han i Austefjorden, kjørt han til Hornindal, og så kjørt tilbake til Volda. Men at taxien kunne ha kommet fra Volda, hentet han i Austefjorden og kjørt tilbake til Volda, var ikke mulig.

– Det er så tydelig at det er en prinsippsak, påpeker en oppgitt Hatlestad.

Det er ikke første gang foreldrene i Austefjorden diskuterer denne saken sammen. F.v: Victoria Leite Høydal med datteren Mille (7 måneder), Janita Førde, Linda Hatlestad, Linn Kristin Leite Høydal med datteren Amalie (2) og Kjell Rune Førde.
Det er ikke første gang foreldrene i Austefjorden diskuterer denne saken sammen. F.v: Victoria Leite Høydal med datteren Mille (7 måneder), Janita Førde, Linda Hatlestad, Linn Kristin Leite Høydal med datteren Amalie (2) og Kjell Rune Førde.

På eget ansvar

Etter at kommunen bestemte at elevene skulle ha nærskole i Hornindal, valgte 12 av 15 familier å bruke retten til fritt skolevalg og sende barna til Volda sentrum.

– Vi ligger midt i mellom Hornindal og Volda, og det er ikke innlysende hvilken skole barna skal gå på. De burde ha lagt opp til at vi kunne tatt et valg slik at alle fikk skoleskyss, forteller Linda Hatlestad.

Gratis og tilrettelagt skoleskyss for elevene fra Austefjord skule til Volda, har blitt en hjertesak for flere av foreldrene i Austefjorden.

– Noen dager er ungene ferdig klokken ett, og da må de vente en time før bussen går. Det skal ikke være nødvendig, fortsetter Hatlestad.

– Da blir ikke ungene våre passet på den timen. Siden vi har valgt å søke de til Volda, så er ikke kommunen ansvarlige for våre unger etter skoletid. Så hvis det skjer noe, så er ikke skolen ansvarlig. Det er helt grusomt, men hva kan man gjøre? Hverdagen går ikke opp, legger Linn Kristin Leite Høydal til.

Foreldrene forteller at det ville kostet kommunen 250 000 kroner å tilrettelegge med en skyssordning for barna i Austefjorden.

Kjell Rune Førde tok turen til Austefjorden for å dele bekymringer og tanker sammen med andre foreldre i 'samme' situasjon. F.v: Amalie Leite Høydal (2), Linn Kristin Leite Høydal og Kjell Rune Førde.
Kjell Rune Førde tok turen til Austefjorden for å dele bekymringer og tanker sammen med andre foreldre i "samme" situasjon. F.v: Amalie Leite Høydal (2), Linn Kristin Leite Høydal og Kjell Rune Førde.

– Et tvangstiltak

KrF-politiker Arild Iversen mener at kommunen burde lagt til rette for at flest mulig fikk en best mulig ordning etter at Austefjord skule ble lagt ned.

Han mener at kommunen og administrasjonen har sviktet flertallet og premiert et mindretall.

KrF-politiker Arild Iversen har forståelse for at denne situasjonen er problematisk for flere familier i Austefjorden.
KrF-politiker Arild Iversen har forståelse for at denne situasjonen er problematisk for flere familier i Austefjorden.

– Det var kommunen som valgte at Hornindal skulle være nærskolen. Hadde kommunen fulgt høringspartene så ville de valgt Volda, forteller KrF-politiker Arild Iversen.

Han er en av de politikerne som har støttet foreldrene hele veien.

– Dette er et tvangstiltak der et mindretall av foreldre og høringsuttalelser overkjører det store flertall av foreldre og de som hadde sine høringsuttalelser. Vi opplever fortsatt at det er svært urimelig, og at det er urimelig at foreldrene blir overlatt til seg selv for å fikse skoleskyss til sine barn.

Iversen tror ikke denne saken er over før foreldrene får gjennomslag.

– Volda kommune, i samarbeid med statsforvalteren må sørge for at det blir etablert skoleskyss finansiert av kommunene og/eller statsforvalteren. De som nå har valgt å sende elevene sine til Volda sentrum, må få krav på skoleskyss, på lik linje med de som har valgt å reise til Hornindal.

Politikeren oppfordrer ordførerne til å ta opp saken igjen, og sørge for en ordning som foreldrene er fornøyde med.

Ordfører i Volda kommune, Sølvi Dimmen, tror ikke siste ordet i denne saken er sagt.
Ordfører i Volda kommune, Sølvi Dimmen, tror ikke siste ordet i denne saken er sagt.

– Politikk er jo hestehandel

Til tross for foreldrenes store rop om hjelp fra kommunen, mener ordfører i Volda kommune, Sølvi Dimmen (Sp), at det er altfor tidlig til å evaluere saken.

– Nå må vi høste erfaringer med den ordningen som er. Vedtaket er gjort, det får vi ikke endret på. Så må man se, hvis det fortsetter slik at alle vil til Volda, da vil det være naturlig å se på saken på nytt. Men det er kun gått to måneder siden skolestart, og det er altfor kort tid til å evaluere noen ting som helst, forteller hun.

Dimmen understreker at saken har vært behandlet i kommunestyret to ganger, og at det var et flertall for at elevene skulle tilhøre Hornindal begge gangene.

– Det er klart at det sto i intensjonsavtalen om et sterkt indre Volda, og at den har gitt føringer og forventninger videre. Austefjordingene føler seg nok overkjørt på det.

Forstår du at intensjonsavtalen blir omtalt som en "politisk hestehandel"?

– Politikk er jo hestehandel i mange tilfeller.

Dimmen forteller at både forhandlingene om intensjonsavtalen og det videre arbeidet i fellesnemnda var ryddig. Det ble gjort vedtak om at skoletilhørighet skulle behandles som en egen sak når det eventuelt ble aktuelt. Hun forteller at det var derfor saken kom opp og ble behandlet da Austefjord skule skulle nedlegges.

Ordføreren forteller at hun må stå for det flertallet har bestemt, men at hun selvsagt har lyst til å tilrettelegge for at folk skal kunne bo på bygda.

– Det er rett og slett en vanskelig og trasig sak. Jeg tror ikke siste ord i denne saken er sagt.

Mødrene Janita Førde, og Linda Hatlestad er fortvilet og slitne etter å ha kjempet for å få politikerne til å høre på dem i lang tid.
Mødrene Janita Førde, og Linda Hatlestad er fortvilet og slitne etter å ha kjempet for å få politikerne til å høre på dem i lang tid.

Vil tilbake til Austefjorden

Lisa Marie og Kjell Rune Førde har ikke gitt opp drømmen om å bo i Austefjorden.

– Vi har ikke solgt huset. Vi ønsker jo å flytte tilbake, men vi trenger en forutsigbarhet som gjør at det går an å ha en levelig hverdag, forteller Lisa Marie Førde.

– Kommunen bør vel ha et helhetlig syn på hvordan man skal sikre bosetning i kommunen? spør Kjell Runde Førde.

Lisa Marie Førde forteller at de kjenner flere som vil flytte til Austefjorden, men som ikke lenger tør etter de har hørt om alt de har vært gjennom.

– Det har vært et utmattende år, forteller hun.

Familien Førde og resten av foreldrene Nærnett har snakket med, roser Øyra skule for den mottakelsen barna deres har fått.

– Vi er kjempefornøyd med skolen, og måten de har ivaretatt ungene våre på, forteller Linda Hatlestad.

– Vi føler oss godt ivaretatt av Øyra. De har hatt fokus på trivsel før læring, forteller Lisa Marie Førde.