AUTOMATISK BETALING: Fergen mellom Volda og Folkestad krysser Voldsfjorden i Volda kommune på Søre Sunnmøre.

Autopass har kommet for å bli

Autopass og skiltgjenkjenning kan bli permanent betalingsordning på norske ferger.

Publisert

BETALING PÅ FERGE: De to siste årene har det vært mulig å betale med Autopass og skiltgjenkjenning på norske ferger. Dette ønsker flere å gjøre permanent. En lovendring om behandling av personopplysninger må til for at det skal være mulig.

– Vi føler at det er mye bedre for de som kjører og at det går mer sømløst, forteller Cathrine Gjertsen kommunikasjonssjef i Norled.

POSITIV: Kommunikasjonssjef Cathrine Gjertsen er positiv til å permanent innføre Autopass og skiltgjennkjenning som betalingsmetode.

Den midlertidige loven som benytter Autopass-brikke og skiltgjenkjenning ved norske ferger skal gjelde frem til 1.juli 2022.

– Vi håper dette blir en permanent ordning. Vi har god erfaring med ordningen, og synes den fungerer veldig bra både for passasjerene og for oss, sier Gjertsen.

Saken er ferdig på høring i starten av april. Da vil Statens vegvesen sende ut et forslag om lovendring til samferdselsdepartementet. I høringsbrevet foreslår Statens vegvesen en ny bestemmelse som skal dekke behovet for behandling av personopplysninger ved billettering på ferge i normalsituasjoner.

Lovendring under korona

– Gjennom koronapandemien har det vært mulig å benytte skiltgjenkjenning eller Autopass-brikke for å kunne kreve inn betaling for fergereiser i stedet for manuell betaling, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Betalingsmetodene Autopass og skiltgjenkjenning ble innført i form av hastelover knyttet til koronaloven fra 2020.

Flere fergesambånd hadde allerede begynt å ta i bruk Autopass i 2019 som en prøveordning. Da koronapandemien inntraff, skulle de ansatte ikke ha noe kontakt med passasjerene.

For de som reiser og de ansatte tror jeg at dette har bidratt til å redusere smitte.

Cathrine Gjertsen kommunikasjonssjef i Norled

Samferdselsministeren legger til at gode og sikre løsninger for behandling av personopplysninger må til for at dette skal bli en permanent betalingsordning.

Powered by Labrador CMS