LOKKVI: Her vil Ode AS ha torskeoppdrett.

Vil ikke ha ny fiskeoppdrett i Volda

Ode AS mener kommunen ikke har opplyst saksgrunnlaget godt nok. 

Publisert

VOLDA: Oppdrettsselskapet Ode AS søkte om å lov til å plassere et oppdrettsanlegg på Lokkvi i Voldsfjorden, men fikk i slutten av august et nei fra kommunen. 

Dette til tross for at anlegget er i et område som er satt av til oppdrett i kommuneplanen.

Nå vil Ode AS at kommunen behandler søknaden på nytt.

De mener kommunen ikke har opplyst saksgrunnlaget godt nok.

INNENFOR OMRÅDET: Det lyselilla området er hvor fiskeoppdrett er godkjent i kommuneplanen. Det mørkelilla området er hvor Ode AS vil etablere anlegget.

Formannskapet i Volda kommune begrunner vedtaket fra august med en mulig arealkonflikt mellom det omsøkte oppdrettsanlegget og en bru som skal bygges mellom Greivsneset - Krumsvikneset.

I tillegg vet kommunen for lite om miljørisikoen oppdrettsanlegget vil ha for Voldsfjorden.

I vedtaksbrevet står det blant annet at flere torsk har rømt fra oppdrettsanlegg i fjorden og at man ikke har oversikt over hva dette betyr for økosystemene i fjorden.

– Før en har betydelig bedre kunnskapsgrunnlag om dette, er vi negative til nye konsesjoner, skriver kommunen i vedtaksbrevet.

VOLDSFJORDEN: Kartet er utarbeidet av Rådgivende Biologer AS som har undersøkt området for Ode AS.

Nå er saken sendt videre til fylkeskommunen som står for tildeling av et eventuelt løyve til oppdrettsanlegget.

Det var Møre-Nytt som først omtalte saken.

Powered by Labrador CMS