Fra dette veiskiltet skal strekningen bli satt ned til 60 km/t.
Fra dette veiskiltet skal strekningen bli satt ned til 60 km/t.

Lang strid om fartsgrenser på Flø

- Vi skrev til fylkeskommunen og trodde de var på vårt lag. Jeg vet ikke hva de har tenkt rett og slett, sier Bjørnar Kleiven, formann i Flø Grendelag, om trafikksikkerhet i bygda.

Publisert Sist oppdatert

ULSTEIN/FLØ: I mars 2021 henvendte Flø grendelag seg til fylkeskommunen med et ønske om fartsnedsettelse i bygda. I dag er fartsgrensa 80, 60 og 50 km/t i ulike deler av bygda.

- Fartsgrensen ble satt for 30-40 år siden. Da var det vanlig at man kjørte 80 km/t uavhengig av veistandard. I dag har vi derimot et helt annet syn på trafikksikkerhet, sier Kleiven.

Kleiven mener at bygda har fått økende popularitet hos blant annet surfere, turister og landbruksnæringer. Det har ført til mer trafikk på hovedvegen.

- Veien er smal og det er ikke noe gjennomgangstrafikk. Derfor har vi foreslått å sette ned fartsgrensen til 40 km/t. Dette er slik at fartsgrensen tilsvarer det lokalbefolkningen oppfatter som rimelig, sier formannen.

Foreslo endring for seks år siden

I trafikksikkerhetsplanen for Ulstein (2016-2019), hadde kommunen fartsnedsettelse på fylkesveg 5882, som det sjette viktigste punktet. Dette har per i dag ikke blitt gjort noe med.

En trafikksikkerhetsplan er en plan som enhver kommune er pålagt til å ha. Den forklarer og kartlegger forbedringspunkter for trafikksikkerhet i kommunen.

Ulstein kommune ga i april i fjor sin anbefaling i saken. De foreslo følgende fartsgrense-endringer:

  • Gåsneset til dagens fartsskilt ved Roppesanden endret fra 80 til 60 km/t.
  • Roppesanden til Flø Feriesenter endret fra 60 til 40 km/t.
  • Videre nordover fra Flø Feriesenter endret fra 50 til 40 km/t.
Elisabeth Mansfield, overingeniør i Møre og Romsdal fylkeskommune.
Elisabeth Mansfield, overingeniør i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fylkeskommunen har sagt seg enig i anbefalingen fra Ulstein kommune. Den har nå blitt sendt over til skiltmyndigheten Statens vegvesen for endelig avgjørelse.

– Statens vegvesen vil gjøre en uavhengig vurdering av saken, men er som fylkeskommunen pålagt til å vurdere fartsgrenser etter gjeldende nasjonale fartsgrensekriterier.

Det forklarer overingeniør i fylkeskommunen, Elisabeth Mansfield, til Nærnett.

Grendelaget stiller seg uforstående til forslaget

Vurderingen som fylkeskommunen har gjort er grendelaget ikke fornøyd med.

– Vi har kontaktet fylkeskommunen og stilt oss kritisk til vurderingene de har gjort. De har foreslått å sette ned fartsgrensen til 40 km/t i halve bygda, og 60 km/t i andre halvdel, uten at du kan se noen stor forskjell på strukturen i bygda. Denne konklusjonen stiller grendelaget seg uforstående til, sier Kleiven.

60-sona som Kleiven sikter til er strekningen mellom Roppesanden, til dagens fartsskilt ved Flø Feriesenter. Denne strekningen har kun blitt senket fra 60 til 50 km/t.

- Vi har vært i kontakt med fylkeskommunen, og de har åpnet for at vi kan klage på vedtaket, forklarer formannen.

- Lik behandling for alle

Mansfield hos fylkeskommunen forklarer at veistrekningen er et godt stykke fra å bli definert som en vei i tettbebyggelse.

- Her er det bebyggelse bare på en side, med få avkjørsler til bolighus og gårdsbruk som ligger tett inntil veien. Nye beregninger viser at anbefalt fartsgrense for strekningen fortsatt er 60 km/t. Vegstrekningen befinner seg med andre ord et godt stykke fra å bli definert som å ligge i tettbebyggelse. Strekningen er oversiktlig og har aktivitet fra myke trafikanter, somSSgår og sykler langs veien.

Hvorfor hører dere ikke på de som bor der?

- De som bor på Flø ønsker gjerne at det er 40-sone langs hele veien, men dette er ikke en vei som kun er til for dem.

Når fartsgrenser blir satt, er det krav som må fylles basert på omgivelsene. Disse kravene gjelder i hele Norge. Mansfield forklarer at siden dette er en fylkesvei, vil det å endre på dette skape ulik behandling for alle som bor ved en fylkesvei.

Saken er sendt inn til Statens vegvesen for endelig avgjørelse.

Grendelaget på Flø håper på et møte med Ulstein kommune for å diskutere situasjonen.