Volda sjukehus
Volda sjukehus

– Vi jobber på

På Søre Sunnmøre er det forventet at det vil komme om lag 1000 ukrainske flyktninger. Samtlige skal undersøkes for infeksjonssykdommen tuberkulose. Volda sjukehus har en viktig rolle i arbeidet.

Publisert

VOLDA: - Vi samarbeider med kommunehelsetjenesten på Søre Sunnmøre og internt i Helse Møre og Romsdal for å få oversikt over situasjonen, sier lokal leder for krisestaben ved Volda sjukehus, Mona Ryste.

OPTIMISTISK: Lokal krisestabsleder ved Volda sjukehus Mona Ryste.
OPTIMISTISK: Lokal krisestabsleder ved Volda sjukehus Mona Ryste.

I forbindelse med krigen i Ukraina, gjør nå sykehus over hele landet seg klare til å ta imot ukrainske pasienter. Ryste forteller at kommunene på Søre Sunnmøre vil motta omtrent 1000 flyktninger fra Ukraina.

Trenger medisinsk behandling

Flyktningene som kommer er mennesker i krise, skriver Folkehelseinstituttet i et informasjonsbrev som ble sendt til alle landets kommuner 9. mars. I tillegg til grunnleggende behov for mat, drikke og et sted og bo, vil mange av flyktningene også ha behov for medisinsk behandling. Å imøtekomme dette behovet er helsetjenestens oppgave.

– Vi jobber på! Først og fremst er det disse tingene som ligger i tuberkuloseforskriften vi jobber med å gjennomføre nå. Vi i spesialisthelsetjenesten har et overordnet ansvar for å etablere og tilrettelegge for gjennomføringen av nødvendige undersøkelser, sier Ryste.

Undersøkelsene innebærer å ta lungerøntgen og blodprøve av pasientene.

Sykdommen som tar flest liv i hele verden

Tuberkulose er en infeksjonssykdom som blir forårsaket av bakterien Mycobacterium tuberculosis. Sykdommen oppstår som oftest i lungene, og kan få alvorlige konsekvenser dersom pasienten ikke får nødvendig behandling. Mellom én og to millioner mennesker dør av sykdommen hvert år, ifølge Norsk Helseinformatikk.

Ukraina er blant landene i verden med høyest forekomst av multiresistent tuberkulose. Dette er en form for tuberkulose som ikke responderer på de vanlige medikamentene. I våre dager har tuberkulose vært nærmest utryddet her til lands. Nå frykter verdens helsepersonell at spredningen av tuberkulose er på vei opp igjen, som følge av flyktningstrømmene, skriver Dagens Medisin.

Lungerøntgen
Lungerøntgen

Reiser ut for å gjennomføre testing

Volda sjukehus bistår blant annet med testing av tuberkulose ambulant. Det vil si at ansatte fra labben reiser ut med ambulanse for å møte flyktningene der de er, blant annet i Ulsteinvik. På den måten slipper flyktningene å måtte reise til Volda for å gjennomføre testingen.

– Vi evaluerer det arbeidet vi gjør der, og tar med oss erfaringene til de andre flyktningemottakene som blir etablert, sier Mona Ryste.

Det vil også bli opprettet en midlertidig innkvartering på den gamle hjelpepleierskolen i Volda opplyser kommunen.

– Dit vil det komme inntil 40 flyktninger, sier Marianne Solheim, som er fagleder for bosetting og kvalifisering i Volda kommune.

Det er estimert at Volda og Ørsta til sammen skal ta imot 300 flyktninger.

Stort behov for psykiatrisk behandling

I tillegg til tuberkuloseundersøkelser må helsetjenesten være forberedt på å ta imot pasienter med andre utfordringer. Helse Møre og Romsdal forventer at mange av flyktningene som kommer er traumatiserte, og at behovet for psykiatrisk behandling derfor vil være stort.

– Vi har mobilisert barne og ungdomspsykiatrien (BUP), og den distriktspsykiatriske avdelingen (DPS). Vi skal stå på og stille det apparatet vi har til rådighet. Samtidig skal vi være pragmatiske, og møte de utfordringene som kommer på en god måte, sier Mona Ryste ved Volda sjukehus.

På Helse Møre og Romsdal sitt styremøte forrige onsdag, kom det frem at nettopp det å møte det økende behovet for psykiatrisk behandling kan bli en av de største utfordringene for sykehusene i området.m

Erfaringene fra korona-pandemien gjør at Ryste likevel tror de skal klare å håndtere også denne situasjonen.

– Samarbeidet mellom kommunene i sjustjerna og sykehuset, er et veldig godt og tett samarbeid. Vi klarte det under covid 19 og skal vi klare det under denne krisen her og, avslutter Ryste.