AVGJØRE:

Sjurgard sår tvil ved erstatningsansvaret

I dag skal formannskapet i Volda kommune drøfte om kommunen skal anke skjønnsnemnda sin avgjørelse om at de må betale 44 millioner kroner i erstatning til Ørsta kommune som følge av grensejusteringen.

Publisert Sist oppdatert

I innstillingen til formannskapsmøtet anbefaler kommunedirektøren Rune Sjurgard at Volda skal anke saken til Overskjønnsnemnda.

Han mener at skjønnsnemnda sin beslutning virker tilfeldig og har lagt for lite vekt på inndelingsloven paragraf 21 hvor det står at det skal mye til for å få erstatning.

Kommunedirektøren stiller også spørsmål om det i det hele tatt er rimelig at Volda skal betale en eventuell erstatning. I innstillingen skriver Sjurgard også at:

Ordførar Stein Aam i Ørsta kommune opplyste i møte mellom partane og Skjønsnemnda i Ørsta 14. Januar 2022 at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland hadde uttrykt at staten skulle gi erstatning til Ørsta kommune. Dette har tidlegare ikkje vore kjent for Volda kommune, og det er overraskande at Ørsta kommune ikkje har følgt opp denne lovnaden frå staten.

Til dette svarer ordfører i Ørsta, Stein Aam at de har blitt anbefalt og ikke gå videre med dette.

– Lovnadene som vi fikk er det ikke godt nok hold i til å følge opp. Advokatene mener det er ingen signal på at staten tar slike kostnader. Denne uenigheten er et oppgjør etter inndelingslova paragraf 21, som sier at det skal skje et oppgjør mellom kommunene når grensejustering har funnet sted.

Aam legger til at Ørsta kommune skal senere avgjøre om de ønsker å anke.

Powered by Labrador CMS