DELTOK IKKE:

Respektløst overfor demokratiet: – Forstår ikke hvorfor ikke flere benytter seg av muligheten til å være med

Kun 3 av 64 fotballklubber på hele Sunnmøre deltok på forbundstinget som ble holdt i helgen: – Når store deler av bredden ikke deltar betyr det at toppen får mer makt, konstaterer Frode Lia, tidligere redaktør i Josimar.

Publisert

ULLEVÅL STADION/SUNNMØRE: Dette får store konsekvenser for breddefotballen. Sunnmøre fotballkrets mista store deler av sine fremtidige inntekter på grunn av en ny medieavtale som ble vedtatt. Denne avtalen fører til at en større andel av pengene havner hos toppfotballen, og mindre hos breddefotballen.

– Dette skjedde uten at noen av klubbene stilte spørsmål ved det. Den eneste som forsøkte å hindre dette var kontrollkomiteen, men de fikk altfor lite støtte. Denne hendelsen er et godt eksempel på hvordan bredden nærmest blir rana på høylys dag, sier Lia.

Dårlig oppmøte

Omfordelingen kunne de selv ha hindret ved å bruke sin stemme. Forbundstinget er norsk fotballs øverste organ og på dette årlige møtet formes norsk fotballs fremtid.

MISFORNØYD:

– Alle klubber kan delta. Det burde så mange som mulig benytte seg av for å være med å forme fotballen i Norge. Da får vi en bredere debatt og flere stemmer og perspektiver inn, framfor at de samme traverne går igjen. Hvis få deltar er det lett for noen å få igjennom sine saker, sier Lars Johnsen, journalist i Josimar.

Bjørn Oskar Haukeberg, daglig leder i Sunnmøre fotballkrets, er skuffet over det han omtaler som en veldig lav oppslutning.

– Det er jo det samme som ved et kommune- eller stortingsvalg. Vi lever jo i et demokrati. Da er det slik at du må møte opp og avgi din stemme for å ha påvirkning.

Fakta om tinget

  • Hver eneste klubb i Norge har minimum 1 stemme og maksimalt 2.
  • De mest aktive sakene på tinget hadde om lag 165 stemmer.
  • Sunnmøre hadde 68 stemmer til rådighet.
  • De kom kun med 3 stemmer. Hødd kom som eneste fra Søre-Sunnmøre, de brukte 1 av 2 stemmer.
  • Toppklubbene har 2 stemmer. De har lov til å stille med 2 delegater, det må være 1 av hvert kjønn. Det gjelder klubbene fra Eliteserien, OBOS-ligaen, Postnord-ligaen på herresiden og Toppserien og 1.divisjon på kvinnesiden.

Tar ikke stilling

DELTAKELSE:

Nærnett har vært i kontakt med 22 av breddeklubbene på Søre Sunnmøre for å høre hvorfor de ikke deltok. Grunnene var mangel på kapasitet, at de ikke har tatt stilling til eller er interesserte i sakene eller at de tradisjonelt ikke har deltatt på møtet. Alle klubber har mulighet til å sende inn forslag til vedtak.

– Det var også et tema på tinget i hvilken grad medlemsdemokratiet faktisk funker når det er så skjev deltakelse, særlig fra steder langt fra Oslo. Det er en utfordring for hele medlemsdemokratiet, sier Lia.

Lars Johnsen forstår ikke hvorfor ikke flere deltar.

– Tinget har vært åpent for alle i alle år. Nå i helga var det også digitalt. Det har alltid vært åpent og jeg forstår ikke hvorfor ikke flere benytter seg av muligheten til å være med. Om klubbene ikke greier å ta noe standpunkt i sakene som tas opp, kan de i hvert fall få med seg hva det går i.

VERT:

Digital løsning

Den lave oppslutningen har vært et problem lenge. Fram til 2021 var det kun fysisk oppmøte som gjaldt. Det at de nå har åpnet for digitalt oppmøte er noe Lia tror kan bidra til bedre oppslutning.

– Det med at man kan delta digitalt kan hjelpe på lang sikt. Det må være saker for ulike landsdeler som man må synliggjøre er viktig, sier han.

Respekt for demokratiet

Aalesund FK, som nylig ble kastet ut av NM, deltok heller ikke på tinget. Det var kun Hødd, Valder og AAFK Fortuna fra Sunnmøre fotballkrets som deltok.

– Man må vise seg, man må være med, man må delta. Det syns jeg er viktig at alle klubber gjør. Det er viktig at de største klubbene, som Aalesund er en av, viser respekt for fotballdemokratiet og stiller. Det er vanskelig å ta klagesaker på alvor hvis man ikke er med på de organene der ting skal avgjøres og visjonene legges, sier Johnsen.

Dette var blant årets saker

  • Iverksettelse av tingvedtak om satsing på kvinner og jenter i fotballen.
  • Kontrollkomiteens arbeid med å hindre NFF i å gi slipp på medierettighetene til toppfotballen i Norge.
  • NFF skal ikke legge treningsleire til land eller spille treningskamper mot landslag fra land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. NFF sitt forbundsstyret ønsker at dersom dette innføres så skal det gjelde klubbfotballen også.
  • NFF skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med stater, eller selskaper med samme navn som stater, der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Det samme gjelder selskap som er heleid av slike stater. Forbundsstyretet vil at dette også skal gjelde klubbfotballen ved innføring
Powered by Labrador CMS