KAMPEN OM JORDA: Elias Moe og tre andre grunneiere på Fremre Mo, gir ikke opp i kampen mot kommunens planer om å bygge boliger på dyrka mark.

Kjemper for jorda til spaden er satt

Ørsta kommune planlegger nye boligtomter på Mo. Det kan være spikeren i kista for fire gårdsbrukere.

Publisert Sist oppdatert

ØRSTA: Elias Moe viser vei på gården han har drevet i snart 30 år. På jordene beiter det rundt tretti sauer på dyrka mark.

Familie hans har drevet gården i generasjoner. Snart er det sønnens tur. Hvis Ørsta kommune får realisert planene sine om nye boligtomter på Fremre Mo vil det være slutten for familien Moes gårdsdrift.

For meg er det heimen min. Det har det vært hele livet, forklarer Elias Moe

Ørsta kommune vil bygge nye boligtomter her. I tillegg er det planlagt en vei som skal gå tvers over jordene. Det vil innebære en nedbygging av 86 dekar dyrkbar mark på gården til Elias og tre andre gårdsbruk.

Moe er aktiv sauebonde og har sauer beitene på jordene sine. Hvis kommunens planer går igjennom, vil det komme en vei som går tvers igjennom jordene. Da vil det være umulig å fortsette gårdsdrifta ifølge Elias.

– Nedbyggingen av matjorda går som en giftpil gjennom Ørsta, sier han.

– Noen blir skadelidende

Siden 2009 har Elias Moe og de tre andre grunneierne har jobbet mot kommunens vedtak. De får støtte av Bondelaget i Ørsta.

Bondelaget i Ørsta ble engasjert i saken til grunneierne i fjor vår. Vern av dyrka mark er noe det dem kjemper for. Leder i Ørsta Bondelag, Lars Olav Vanberg, forteller at kommunens plan om å bygge ned jordene på Mo var dråpen som veltet glasset.

GIR IKKE OPP: Elias Moe i samtale med en av de andre grunneierne og leder i Ørsta Bondelag Lars Olav Vanberg.

I et intervju med Nærsynet sier ordfører Stein Aam (SP) i Ørsta kommune
at utbyggingen på Fremre Mo er synd for familiene som driver de fire gardsbrukene der.

– Når du skal lage omelett må du knuse noen egg og noen vil bli skadelidende av det, sier Aam og legger til:

– Det er tøft, og av og til må man ta noen valg som er upopulære.

Han mener likevel at planene er helt unngåelige for kommunen.

– Denne planen for Fremre Mo er der det kanskje må knuses minst egg og vi ser på det som en helt nødvendig utvikling.

- Vi gir aldri opp

I det grønne landskapet som omkranser gården til Elias Moe får sauene beite i fred. På bjørkene rundt beitet har Elias satt ut sporer av chagasopp. Nå henger de fredfulle markene i en tynn tråd.

SAUEDRIFT: Elias Moe driver med avling av sau på gården sin.

- Han er en pioneer innenfor det han driver med, med tanke på Mylnå og ikke minst det gode avlsarbeidet på sau han har lagt ned. Blir de nedlagt mister du vanvittige ressurser, sier bondelagsleder Vanberg.

Han mener at mange har nytt godt av Moes arbeid med sau, og sier at store ressurser vil gå tapt dersom Elias må legge ned bruket.

– Du vil ha godt kjøtt, ikke bare skinn og bein.

I tillegg til gårdsdriften eier Elias Mylnå Elektriske Mylne.

– Hos oss ligger alt til rette for å produsere ting som det er etterspørsel for i verden. Her har vi rein luft, vi har rent vann og ordentlige arbeidsforhold, slår Elias fast.

Gårdbrukerne og Bondelaget i Ørsta tror det fortsatt er mulig å stoppe kommunens plan.

– Vi gir aldri opp, og vi skal stå løpet helt ut, sier Vanberg.

- Og når er det?

– Det er når det første spadetaket er tatt.

Powered by Labrador CMS