Om Naturvernforbundet får det som de vil, må all torsk på oppdrettsanleget i Voldsfjorden tas ut fra merdene i sjøen og opp på land.
Om Naturvernforbundet får det som de vil, må all torsk på oppdrettsanleget i Voldsfjorden tas ut fra merdene i sjøen og opp på land.

Krever tiltak etter torsk stakk av fra oppdrettsanlegg i Volda

Naturvernforbundet mener torskerømmingen i Voldsfjorden bør få konsekvenser for hele næringen.

Publisert Sist oppdatert

– Denne rømmingen understreker at oppdrettstorsk er en trussel mot hele fiskerinæringen, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

Etter gjentatte rømminger fra torskeoppdrettsanlegget til Sunnmøre Torsk AS i Voldsfjorden vil Naturnvernforbundet stramme inn for hele næringen.

Nå krever interesseorganisasjonen at all torsk som befinner seg i anlegget i Voldsfjorden må tas opp på land.

I tillegg mener de at planlagte utvidelser av torskeoppdrettsnæringen i hele landet må settes på vent.

– Det kan ikke være konsekvensfritt å love at man har kontroll på rømming, og så man ikke det, sier Gulowsen.

Leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.
Leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

«Grunn til timeout»

I slutten av september fikk flere hobbykrabbefiskere oppdrettstorsk i garnet.

Senere bekreftet Fiskeridirektoratet til Nærnett at torsken stammet fra oppdrettsanlegget til Sunnmøre Torsk AS i Voldsfjorden.

Torsken har rømt fra minst to ulike merder. Totalt har det blitt oppdaget tre ulike hull i notposer på oppdrettsanlegget.

Deler av fangsten til hobbykrabbefiskere i Volda.
Deler av fangsten til hobbykrabbefiskere i Volda.

– Det eksempelet vi har nå i Volda beviser at også denne torsken rømmer. De har hverken kontroll med adferden eller teknologien. Da mener vi det er grunn til å ta en ny timeout, særlig i de områdene hvor det er sårbare, ville bestander, sier Gulowsen i Naturvernforbundet.

Gadus Group AS er morselskapet til Sunnmøre Torsk AS. Samfunns- og myndighetskontakt Falk Daniel Øveraas har blitt forelagt Naturvernforbundets påstander. Han ønsker ikke å kommentere disse, og viser til at det er en pågående prosess med Fiskeridirektoratet.

Sunnmøre Torsk AS driver med torskeoppdrett i ti merder i Voldsfjorden.
Sunnmøre Torsk AS driver med torskeoppdrett i ti merder i Voldsfjorden.