BEREDSKAPSHJELP: Heimevernet skal hjelpe politiet i sikring og vakthold av olje- og gassanlegg. Bildet er fra en tidligere øvelse.
BEREDSKAPSHJELP: Heimevernet skal hjelpe politiet i sikring og vakthold av olje- og gassanlegg. Bildet er fra en tidligere øvelse.

Soldater fra fylket skal sikre gassanlegg

Heimevernet skal bistå politiet i sikring og vakthold av Nyhamna prosessanlegg i Aukra.

Publisert Sist oppdatert

MØRE OG ROMSDAL: Forrige uke ble det meldt om to kraftige eksplosjoner i Nord Stream sine rørledninger i Østersjøen. Disse rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland står bak sabotasjen, meldte VG.

Etter gasslekasjene har politiet sendt en anmodning til Heimevernet om hjelp til beredskapen ved flere norske landanlegg for olje og gass.

Fakta om HV-11

  • Sjef HV-11 har ansvaret for den militære beredskapen i Møre og Romsdal og nordlige deler av Vestland fylke. Det betyr å være klar til innsats, støtte til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner.
  • Distriktet inneholder samfunnsviktige funksjoner som fiske, jordbruk og industri. Distriktet omfatter hele 40 kommuner.
  • Oberstløytnant Knut Are Bakke er distriktssjef og leder 16 områdesjefer, en innsatsstyrkesjef og en distriktsstab. Innsatsstyrken i HV-11 heter Archery og består av rundt 200 soldater og befal
  • HV-11 holder til i Setnesmoen leir ved Åndalsnes

Kilde: Forsvaret.no

Et av gassanleggene som Heimevernet nå skal bistå på er Nyhamna prosessanlegg i Aukra kommune.

Distriktsjef for Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt 11, Knut Are Bakke, sier politiets anmodning blir fulgt opp.

– Vi i HV-11 fikk en bistandsanmodning om å delta og forsterke politiet sitt vakthold på Nyhamna Prosessanlegg i Aukra kommune. Det har Forsvaret sagt ja til og vi er i ferd med å starte opp mandag morgen, forteller han.

Videre sier han at vakthold og sikring generelt er noe Heimevernet trener på hvert år, og at dette er et oppdrag de er forberedt på å løse.

Viktig anlegg

Viktigheten av anlegget er stort, ifølge stabsjef i Sørvest politidistrikt, Håkon Strand.

– Vi har flere landbaserte anlegg i Møre og Romsdal. Det er ingen hemmelighet at Nyhamna er sentral, sier stabsjefen til VG.

Kortreiste soldater

Foreløpig skal soldater som tilhører nærområdet til Nyhamna og Hustadvika kommune, bli brukt.

– Hele hensikten med Heimevernet er at det skal være kortreiste soldater. Vi bruker de soldatene som kjenner terrenget best til å løse oppdraget, avslutter distrikssjef Bakke.