');
Ørsta rådhus 28. Februar 2022.
Ørsta rådhus 28. Februar 2022.

Gir 50.000,- til Ukraina: – Skulle bare mangle

– Vi er en liten kommune, og vi kan ikke gjøre alt. Vi oppfordrer også privatpersoner til å donere penger til hjelpeorganisasjoner. Det sier SV politiker Marit Aklestad om krigssituasjonen i Ukraina.

Publisert Sist oppdatert

Så langt har Norge bidratt med 250 millioner kroner i humanitær bistandshjelp til Ukraina. I en pressemelding, som kom den 27. februar, skriver regjeringen at de vil øke støtten inntil to milliarder kroner.

– Litt er bedre enn ingenting

Ørsta kommune har også valgt å bidra, og vil gi både økonomisk støtte og bohjelp til ukrainske flyktninger.

– Vi står i solidaritet med oppfordringene fra hele regionen. Vi gir 5 kroner per innbygger i bistandshjelp til Ukraina. Dette blir til sammen ca. 55 000 kroner, sier ordfører Stein Aam.

Aam mener at det bare skulle mangle om ikke kommunen var med på å bidra med dette. Dette er noe de vil gjøre, og selv om det ikke er så mye, så mener han at litt er bedre enn ingenting.

Ukrainafokus på kvinnedagen

Marit Aklestad, SV politiker og arrangør av apell på Føniks i Ørsta
Marit Aklestad, SV politiker og arrangør av apell på Føniks i Ørsta

På den internasjonale kvinnedagen var krigsituasjonen i Ukraina også et sentralt tema. På et tverrpolitisk arrangement på Fugl Føniks i Ørsta ble det holdt både foredrag og appeller. Arrangør Marit Aklestad mente at dette var et viktig tema å ta opp på denne dagen.

– Det kan komme både kvinner og andre til Ørsta som har opplevd krig, og det er viktig at vi har et hjelpetilbud og god oppfølging av de som er rammet, sier Aklestad.

Marit Aklestad i full gang med planlegging for kvinnemarkeringen
Marit Aklestad i full gang med planlegging for kvinnemarkeringen

Hvorfor er denne dagen så viktig å markere?

– 8. Mars er jo alltid en viktig dag å markere, men i år er det kanskje ekstra viktig. Med tanke på den alvolige situasjonen i Ukrainia, har vi lyst å legge litt ekstra fokus på internasjonal solidaritet.