POPULÆRE: Lundefuglen er den som trekker de fleste turistene til Runde. 95 prosent av dem kommer kun for å se den populære arten, antar naturveileder Johannes Madsen.

Hekkesesongen nærmer seg på Runde: – Det er viktig å respektere fuglene

Det er et sikkert vårtegn når fuglene vender tilbake. På Runde har den kjente lundefuglen allerede blitt observert ved kysten av øya.

Publisert Sist oppdatert

HERØY: Johannes Madsen, naturveileder ved Runde Miljøsenter, forteller at havfuglene kun har ett formål med å flytte inn til land: å legge egg. 

– Vi har allerede sett de første på sjøen, og så kan det ta litt tid før de flytter inn på land og begynner å lage reir og legge egget sitt. Vi har satt opp kameraer i hekkeområdene, så vi følger med, sier Madsen. 

 Slik foregår hekkesesongen: 

  • I løpet av de neste ukene kommer havfuglene til å flytte inn i fjellet for å lage reir og legge egg. 

  • Deretter ruger de på egget i cirka seks uker, før egget klekker rundt slutten av mai. 

  • Fuglene bruker så fem til seks uker på å mate ungene sine, før de forlater fuglefjellet igjen mot slutten av juli. 

Travle somre 

Det er altså en begrenset periode man kan oppleve øyens store kjendiser. Dette merker de ansatte ved Runde Miljøsenter, som også driver turisttjenesten “Opplev Runde”. 

– Vi har 50 000 personer som besøker Runde i løpet av et år, og de fleste kommer om sommeren, forteller Madsen. 

GLEDER SEG: Naturveileder Johannes Madsen ser frem til hekkesesongen på Runde.

Ferdselsforbud er nødvendig 

Han påpeker at det er ferdselsforbud i hekkeområdene til fuglene fra 15. mars og ut hekkesesongen. Det er lov å gå i fjellet, men ikke ned i åsene der de hekker. Dette er for å verne om fuglene. Madsen mener det er et paradoks at man tillater så mange folk inn i de viktige hekkeområdene. 

– Det er et stort trykk med alle disse folkene. Men om man tilrettelegger riktig, kan det være en måte som folk kan få oppleve disse fantastiske sjøfuglene på. Kanskje kan de få en følelse av å ville verne mer om naturen, sier han. 

Madsen forteller videre om at Statsforvalteren i år har betalt for at det skal lages flere steinheller, slik at man sikrer at trafikken går på tilrettelagte stier. Han håper det kan hindre at folk går ute i myren, hvor det er fugler som hekker. 

PASS PÅ: Storjo er blant de artene som hekker i myren, og som man derfor må ta hensyn til når man besøker fuglfjellet på Runde.

Naturveilederens tips 

Vil du besøke Runde for å se fuglene? Da har Madsen noen tips. 

– Du er garantert å se lundefugl fra midten av april til slutten av juli. Om du vil unngå de største turistmengdene burde du komme før sommerferien, sier han. 

Men tidspunkt på dagen har også noe å si, i hvert fall om du har kommet for å se den mest populære gjengen på øya: 

TRAVEL: Lundefuglen bruker mesteparten av dagen sin på å fange fisk.

– Lundefuglen er ute på dagen og fanger fisk, og kommer innom en kort tur for å mate ungene før de drar ut igjen. På kvelden svermer de utenfor fuglefjellet i tusenvis, og setter seg ned ved reirene sine og er sosiale. Så om man vil oppleve lundefuglen på nært hold, oppfordrer jeg til å være oppe ved Lundeåsene et par timer før solnedgang, forteller Madsen. 

Runde er mest kjent for lundefuglen, men det er observert 300 forskjellige fuglearter på øya, som havsule, storjo og havørn. Disse kan man se hele dagen. 

Madsen har en siste oppfordring før hekkesesongen starter:

– Vi håper at gjestene respekterer at Runde er et viktig naturområde som man må verne om og respektere. Vi vil at folk tar med seg søppelet til søppeldunkene, parkerer på tilrettelagte parkeringsplasser og generelt viser god atferd på fuglefjellet, slik at vi alle kan få en god opplevelse her på Runde, avslutter han.

TA VARE: De besøkende blir oppfordret til å verne om på naturen på Runde.

Hør radio-reportasje om saken her!

Powered by Labrador CMS