Trond Hide har vore eigar av Bøen Gard i 19 år. Sidan 2005 har Gjerdsvik-garden vore ein del av
Trond Hide har vore eigar av Bøen Gard i 19 år. Sidan 2005 har Gjerdsvik-garden vore ein del av "Inn på tunet".

Har klokkartrua på utvikling av menneske

Trond Hide har eigd Bøen Gard sidan 2003. Nesten 20 år seinare er "Inn på tunet"-garden framleis i full sving.

Publisert Sist oppdatert

GJERDSVIKA:

"Inn på tunet"

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tenestene skal gje mestring, utvikling og trivsel. (Statsforvaltaren i Møre og Romsdal)

Hide er utdanna sosionom, men har også studert skog og vedlikehald. Der la dei til rette for aktivitetar ute og etterkvart kom idéen om å drive gard sjølv fram.

– Då tenkte eg at garden min skulle vere ei vidareføring av det.

Gjerdsvikaren tok over Bøen Gard saman med partnaren sin Bente Krumsvik. I 2005 vart garden ein del av "Inn på tunet"-ordninga. Hide meiner at det å få vere saman med dyr ute i det fri, samstundes som ein er i eit skjerma miljø, er særs gevinstgjevande.

– Det å få utvikle seg som den ein er og å sjå folk som den dei er, har eg klokketrua på. Det er nauta viktig uansett kva det handlar om.

– Investeringar blir ein risikosport

Der er derimot ei problemstilling som har gitt eigaren hovudbry. Garden får berre eittårskontraktar.

– Det er vanskeleg å planleggje noko sidan alt er litt kortsiktig. Investeringar og liknande blir ein risikosport, fortel eigar Hide.

Ordførar i Sande kommune, Olav Myklebust (Sp), forklarar at ein av grunnane til det, er kven brukarane er.

– Det har litt med at ein del av brukarane er skuleelevar. At ein må sjå an skuleåret og kva skal ein leggje opp til.

VIKTIG: Sandeordførar Olav Myklebust (Sp) meiner "Inn på tunet" er ei viktig ordning.
VIKTIG: Sandeordførar Olav Myklebust (Sp) meiner "Inn på tunet" er ei viktig ordning.

- Blomstrar opp

Senterpartipolitikeren meiner likevel at tilbodet er viktig å bevare. Han legg vekt på at det er ein del folk i området som treng og dreg stor nytte av eit "Inn på tunet"-tilbod, som alternativ til for eksempel den vanlege skuledagen.

– Det er mange gode eksempel på elevar som verkeleg blomstrar opp når dei får litt andre ting å gjere og ikkje minst kontakta med dyr, konstaterer Myklebust.

Ved sidan av ordførarvervet, er sandssokningen bonde. Difor er han klar over viktigheita av menneskelege og andre typar ressursar i eit slik verksemd.

– Dei er heldige her med Trond og Bente som er utruleg flinke både med dyr og folk. Det gjer at det her er eit godt tilbod, poengterer ordførar Olav Myklebust.