DELTE MENINGER: Eli Fridtun Vereide og Simen Rabben Trondstad ser både fordeler og ulemper med karakterkravet.

Usikre på om det er lurt å fjerne firerkravet

Under regjeringsforhandlingene foreslår AP og SP å fjerne karakterkravet i matte til lærerutdanningen. Studentene selv er usikre på om det er en god løsning.

Publisert Sist oppdatert

Det var NRK som meldte dette i dag tidlig. De to partiene tar også grep for å stanse «avskiltingen» av lærere, står det i artikkelen.

Solberg-regjeringen innførte i 2016 kravet om minimum fire i matte for å kunne starte lærerstudiene. Ordningen har de siste årene mottatt mye kritikk både fra lærere og søkere til høyere utdanning.

Lærerstudentene ved Høgskulen i Volda, Eli Fridtun Vereide (20) og Sindre Rabben Tronstad (23), er begge på sitt tredje semester på studiet grunnskolelærer 1.-7. trinn. Studentene er klare på at det er fordeler ved å beholde kravet.

- Før var jeg ganske motstander av det, men etter å ha gått det studiet jeg gjør, så forstår du viktigheten med kravet. En ting er jo å klare å søke seg inn på lærerstudiet, men det andre er jo å faktisk klare matten som er her og nå, sier Trondstad.

En bjørnetjeneste

I pensumet til grunnskolelærer 1.-7. trinn er matte et obligatorisk fag, og studentene føler det kan gjøre søkerne en bjørnetjeneste ved å fjerne firerkravet.

- Det er et av undervisningsfagene vi må ta. Det kan på en måte bli en slags bjørnetjeneste, ja du kommer deg inn og det er supert det, men du skal jo undervise i matte og du skal komme deg igjennom matten vi har, forklarer Vereide.

KÅRSTADBYGGET: Her har flere lærere gjennom årene tatt sin utdanning.

Det er også et karakterkrav om fire i matte fra videregående når en søker grunnskolelærer 5.-10. trinn, men disse studentene har ingen obligatorisk matteundervisning i sitt studieløp. Vereide tenker mange kanskje lar være å søke fordi de ikke har gode nok karakterer.

- Tenk så mye gode lærere vi kunne fått, men som ikke kan søke fordi de ikke klarer mattekravet. Si at du er drit god i norsk eller samfunnsfag, og så kan du ikke bli lærer fordi matten er litt vanskelig.

Det er veldig delt

På spørsmålet om studentene foretrekker karakterkravet eller ikke er det delte meninger. Om det opprettholdes kan det være flere dropper ut eller ikke velger å søke, men samtidig har de sett positive effekter av kravet forklarer de.

- Jeg tenker kanskje en fire i matte kan hjelpe, for uten den fireren kan det bli veldig vanskelig å gjennomføre. Det kan føre til at mange dropper ut fordi de føler at de ikke får det til, men samtidig tror jeg det er mange som ikke blir lærere på grunn av kravet.

Tronstad legger til at det ikke er noe kanskje.

- Som Eli sier, de vil kanskje slite uten karakterkravet. Det er ikke noe kanskje, det er en garanti, sier han.

De forteller også at lærerne har merket en positiv effekt etter kravet ble satt i 2016.

- Den ene læreren vår fortalte at de merket det veldig godt når kravet ble satt. Det var færre som søkte, men at de merket at de som søkte virkelig ville bli lærere. Når de ikke hadde noe krav var det veldig fritt vilt, men hvis du må kjempe for å få en fire i matte har du kanskje virkelig lyst til å bli lærer, sier Vereide avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS