Flytårnet ved Ørsta/Volda mister sin funksjon i løpet av få år.

Hovden mister fem ansatte

Ørsta-Volda lufthavn er en av seks flyplasser som skal overføres til Avinor sitt fjernstyrte tårnsenter i Bodø. Det er derfor risiko for at fem ansatte må finne andre arbeidsoppgaver.

Publisert Sist oppdatert

Nylig besluttet Avinor å overføre seks nye tårn til det fjernstyrte tårnsenteret i Bodø. De  er Båtsfjord, Mosjøen, Sandane, Sørkjosen, Vadsø, og Ørsta-Volda. Ansatte ved flytårnet i Ørsta-Volda flyplass har fått tilbud om å overføres til Bodø, og derfor jobbe videre i Avinor. Men ikke alle har mulighet til å godta dette tilbudet. 

Å flytte er ikke et alternativ

Daniel Klepp er en av de ansatte ved tårnet i Ørsta/Volda som har fått tilbud om jobb ved tårnsenteret i Bodø. For han er det ikke aktuelt å flytte.

– Slik det ser ut nå, så blir verken jeg eller de andre kollegaene mine med opp til Bodø, det går hovedsakelig på at fire av fem av oss er småbarnsfedre og at man derfor ikke ønsker å flytte vekk fra nettverk og familie. 

For de som ikke har mulighet til å flytte, har Avinor andre løsninger.

– Avinor har egentlig gjort alt de trenger å gjøre ved å tilby oss stilling i Bodø. Likevel strekker de seg langt for å finne løsninger for de som ikke blir med, sier Klepp. Det kan være så enkelt som å begynne å jobbe på bakken i lufthavntjenesten eller det kan være en administrativ rolle sentralt i Avinor. Ved hjelp av Teams og digitale møter kan man jobbe sentralt og likevel ha kontor på Hovden.

– Vært et prosjekt siden 2015

Konserndirektør DRL ( Divisjon regionale lufthavner) i Avinor,  Anders Kirsebom, forklarer at det har vært et prosjekt siden 2015/16 med å etablere et fjernstyrt tårnsenter i Bodø, som skal styre lufttrafikken for de mindre kortbane lufthavnene rundt omkring i Norge.

Anders Kirsebom, konserndirektør DRL i Avinor.

 Hvilke flyplasser som er valgt ut, er basert på teknologiske, økonomiske og operative vurderinger, et sett av kriterier som Avinor har valgt, og drøftet med de ansattes organisasjoner, sier Kirsebom.

Han forteller videre at flere av tårnene er mer enn 50 år gamle, og har derfor behov for enten betydelig rehabilitering eller å bli byttet ut.

Overføringen til det fjernstyrte tårnsenteret i Bodø vil bli gjennomført i løpet av tre år. 

Det fjernstyrte tårnsenteret i Bodø har allerede i dag 11 tårn i operativ drift, og ifølge Avinor sine planer vil antall tårn som styres bli til 21 i løpet av få år. 

Vil ikke forandre flyplassens drift

Ørsta/Volda lufthavn har ti ansatte som driver med bakketjenester. De blir ikke påvirket av endringene. Kirsebom understreker at overføringen forandrer ikke flyplassens drift, det eneste er at de ansatte sitter i Bodø, og ikke i lokale tårn. 

– Passasjerer og flyselskap vil få samme tjeneste som i dag og vil ikke merke noen forskjell sammenlignet med en løsning med fjernstyrte tårn.

Passasjerer som reiser herfra vil ikke merke forskjell på løsningene, mener Avinor.

Ikke en nedbemanningsprosess

Klepp oppfatter ikke endringene som en nedbemanningsprosess. Overføringen vil skje i løpet av tre år, og har derfor gitt de ansatte god varslingstid til å planlegge hva som er best for den enkelte.  Kirsebom informerer også om at hvis ingen av de av de fem ansatte ved Ørsta/Volda velger å flytte, så vil de måtte ansette nye som får arbeidssted i Bodø. 

Kirsebom er klar over at det er krevende å stå overfor en slik omstilling, men mener at satsingen er såpass viktig at den må gjennomføres, og håper at flest mulig ansatte vil bli med videre til Bodø.

Det faglige fellesskapet

Fjernstyrt tårndrift har vært et prosjekt som har pågått lenge, og det har bare vært et spørsmål om tid før det kom til Ørsta/Volda, mener Klepp. Han forteller videre at de ansatte har fått være med under hele prosessen siden Avinor i oktober i fjor la fram sine planer.  Det er uansett trist for de ansatte å forlate Hovden. 

–  Jeg tror nok alle helst skulle vært her til pensjonsalder, sier Klepp.

Faktaboks

  • Avinor introduserte fjernstyrt tårndrift for første gang i 2019, ved Røst lufthavn. 
  • I dag er lufthavnene Røst, Vardø, Hasvik, Berlevåg, Mehamn, Røros, Rørvik, Namsos, Svolvær, Sogndal og Førde en del av tårnsenteret i Bodø.
  • Luftfarten operer med særs høy sikkerhet, og det er et krav at sikkerheten i fjernstyrte tårn skal være like sikker eller sikrere enn tradisjonelle tårn. Avinor har drevet med fjernstyrte tårn i fem år nå, og sikkerheten er godt dokumentert. 
  • Den nye teknologien gjør det mulig for Avinor å drive en mer effektiv tjeneste ved at man bygger opp et fagmiljø i det nye senteret i Bodø. I dag jobber det ca. 45 medarbeidere ved Avinors Remote Towers Centre i Bodø. 
  • AFIS er en forkortelse for «Aerodrome Flight Information Service», eller lokal flygeinformasjonstjeneste på norsk. En AFIS-fullmektig har som hovedoppgave å yte trafikkinformasjon til luftfartøy på bakken på flyplassen og innenfor en avgrenset trafikkinformasjonssone i luftrommet rundt den enkelte flyplass. 

Hentet fra Avinor sin pressemelding, 12.02.2024.

Powered by Labrador CMS