Sverre Leivdal håper at turveg-forslaget kan bli realisert i neste kommunestyreperiode.

– Hvis flertallet stemmer for, ligger planen klar

En ny turveg rundt Rotevatnet har vært et tema i Voldasamfunnet i flere tiår. I år har Volda Arbeiderparti valgt å fremme forslag om turveg som en av deres viktigste valgkampsaker.

Publisert

VOLDA: En fullverdig, sentrumsnær grusveg rundt Rotevatnet blir resultatet dersom Volda Arbeiderparti får gjennomslag etter valget.

– Det er mange fine turveger i Volda fra før av, men vi mangler en flat og fin turveg i sentrumsområdet. Det å få til en helhetlig runde rundt vannet, tenker vi at er et kortreist folkehelsetiltak for innbyggerne i Volda, forteller Sverre Leivdal. Han er ordførerkandidat for Volda Arbeiderparti (Ap).

Grusvegen rundt Rotevatnet strekker seg i dag fra Årneset til Botnasanden friluftsområde. En port like ved Botnasanden markerer overgangen fra grusveg til asfalt, og den asfalterte vegen leder turgåeren stadig lenger bort fra vannet. 

Volda Arbeiderparti ønsker å bygge en fortsettelse på grusvegen slik at turgåerne skal få muligheten til å gå langs vannet på hele runden rundt Rotevatnet. 

Gammelt nytt?

Debatten om en ny turveg rundt Rotevatnet har vart i over 20 år, og saken møter stadig på nye hinder de gangene den blir tatt opp til avstemming. 

– I en tidligere periode var oterbestanden i Rotevatnet en av de viktigste grunnene til at vi ikke kom lenger med saken. Nå har oterene gått fra å være rødlistet til livskraftige, så det er jo ikke lenger et problem, forklarer Leivdal. 

Den mest avgjørende motparten i saken er for øyeblikket grunneierne i områdene rundt Rotevatnet. Enkelte av grunneierne eier landområder som strekker seg helt ned til vannet, og har i flere år gått imot forslaget om turveg. 

– Sist gang vi stemte om det i kommunestyret, manglet det én stemme for at vedtaket skulle gå gjennom. Det har ikke vært nok politisk vilje til å utføre saken, men jeg håper det er noe vi kan få til i løpet av neste periode, sier Leivdal. 

Like ved Botnasanden står porten som markerer overgangen fra grusvei til asfalt.

Satser på trafikksikkerhet over turveg

– Hvis Arbeiderpartiet synes at dette er den viktigste saken å få gjennomført i Volda, er jeg uenig med dem, sier Sølvi Dimmen (Senterpartiet).

Voldas nåværende ordfører påpeker at de i lang tid har fokusert på turveger og forteller at de i løpet av den siste tiden har utviklet et godt turstinett i kommunen. Hun mener derfor at fokuset bør rettes mot trafikksikkerhet, og at det å sørge for at barn og voksne har muligheten til å gå eller sykle på trygge veier vil være et godt folkehelsevedtak i seg selv. 

– Dette er ikke en sak jeg tenker at det er grunn for å løfte i utgangspunktet, men hvis flertallet mener at dette er den viktigste saken vi går i kamp for, så er det jo flertallet som bestemmer. 

– Jeg tenker at jeg er opptatt av å plukke de lavthengende fruktene, dette er ikke en av dem, avslutter Dimmen. 

Vil gå hele veien

– Hvis flertallet stemmer for vedtaket, ligger planen klar. Tiltaket er søknadsberettiget og det kan dermed søkes om fylkeskommunale og statlige midler slik at kostnaden til Volda kommune ikke trenger å bli så stor, forklarer Leivdal. 

Men selv med et flertall i neste avstemming, livskraftig otere og en mindre prislapp, vil den manglende brikken i puslespillet igjen bli grunneierne. Leivdal håper at det i utgangspunktet blir mulig å gå inn og gjøre direkte forhandlinger med grunneierne, men legger til at ekspropriering av de nødvendige områdene kan bli et alternativ i denne saken. 

– Vi mener at det allmennyttige formålet trumfer grunneieres enkeltbehov for arealet. Det er et såpass viktig folkehelsetiltak at vi er villige til å gå hele veien med dette, avslutter han. 

Powered by Labrador CMS