Avtalen er blant annet signert av Hareid kommune, og over 19 lokale bedrifter på Hareidlandet. Håpet er at prosjektet skal motivere, engasjere og lære elevene om det lokale næringslivet.

Inngår samarbeid for å beholde de unge Hareidsdølene i bygda

Aktørene er storfornøyde etter den halvannet år lange prøveperioden, og har nå signert en femårsavtale.

Publisert

– Prosjektet er et bevis på et fremragende samarbeid mellom næringsliv og kommune, og et prosjekt vi er veldig stolte av i Hareid, sier den nyvalgte Hareid-ordføreren Bernt Brandal (Folkelista) til Nernett. 

Prosjektet, med navn Samarbeid læring-næring, starta som et pilotprosjekt i fjor, men er nå videreført i en femårsavtale. Hareid kommune skriver på sine hjemmesider at målet er å sikre de som vokser opp i kommunen god kjennskap til næringslivet, og hvilke muligheter som ligger for dem i Hareid når de blir voksne. 

Gjennom avtalen skal alle elevene mellom 1. - 10. klassetrinn gjennom en rekke aktiviteter som skal fungere som en introduksjon til, og gi motivasjon og engasjement om det lokale næringslivet.

Ordfører i Hareid kommune, Bernt Brandal (folkelista) er overbevist om at prosjektet er et viktig ledd i arbeidet med næringsutvikling i Hareid.

Ønsker å beholde de unge i bygda

– Vi ønsker å starte tidlig med å introdusere de som vokser opp her for hva næringslivet i Hareid har å by på, og bruke tid på å bygge kunnskapen som gjør barna bedre rusta til å ta kloke utdanningsvalg, og se potensiale for karrieremuligheter i hjembygda. Det sier prosjektleder for Vekst i Hareid, Julie Sundgot Andersen, skriver Hareid kommune.

Målet er at aktørene kan være med å bidra til at barn og unge som vokser opp i Hareid flytter tilbake til hjembygda etter endt utdanning.

– Vi tror dette vil være med på å skape stolthet og tilhørighet. Det er med på å bygge identitetsfølelse til hjembygda. Dette tror vi er viktig for at de skal ønske å bo og arbeide her som voksne, sier ordfører Brandal.

– Imponert

Brandal, som også er styremedlem i Vekst i Hareid, forteller at han er storfornøyd med at prosjektet har blitt videreført etter pilotperioden.

– At vi nå har landa en femårsavtale for videre samarbeid synes jeg vitner om sterk engasjement og tro på det vi kan klare å skape sammen. Jeg har selv vært med på flere av aktivitetene i pilotperioden, og jeg må si meg imponert over innsatsen og resultatet av det elevene leverer, sier ordføreren.

Også rektor ved Hareid ungdomsskole, Siv-Marit Kaldhol, er fornøyd med erfaringene de har gjort seg etter prøveperioden. Hun sier det er gledelig at prosjektet er blitt videreført.

– Vi ser en rekke positive ringvirkninger av arbeidet. Mer motiverte elever, tettere dialog mellom skole og bedrift, og større engasjement rundt entreprenørskap, sier hun. Det skriver Hareid kommune.

Omfattende samarbeid

Avtalen er inngått mellom kommunen, de fem grunnskolene i Hareid, 19 private bedrifter, Vekst i Hareid, Ungt Entreprenørskap, MAFOSS og Hareid Næringsforum.

Gjennom den nylig signerte avtalen vil det blant annet bli gjennomført en rekke bedriftsbesøk, og besøk fra bedriftene inn på skolene i Hareid de neste fem årene. I tillegg får elevene bryne seg på programmene som Ungt Entreprenørskap har utarbeidet.

Powered by Labrador CMS