ALTERNATIV NORSK-OPPLÆRING: – Nå må dere snakke norsk, han kan nok ikke snakke dari eller tigrinia, sier Gunnar Andenes latterfullt idet Nærnetts journalist møtte gartnerne utenfor Volda omsorgssenter. Fra venstre: Zabihullah Azizi, Gunnar Andenes, Mohammed Hazhim og Gebredhin Okbakmikael.
ALTERNATIV NORSK-OPPLÆRING: – Nå må dere snakke norsk, han kan nok ikke snakke dari eller tigrinia, sier Gunnar Andenes latterfullt idet Nærnetts journalist møtte gartnerne utenfor Volda omsorgssenter. Fra venstre: Zabihullah Azizi, Gunnar Andenes, Mohammed Hazhim og Gebredhin Okbakmikael.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon

Et nytt samarbeid mellom Volda læringssenter, parketaten og helse- og omsorgsavdelingen i kommunen skal sørge for bedre integrering.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: – Her kan noen av våre deltakere få utfoldet seg med gartnerarbeid, samtidig som de kan bruke det norske språket på en nyttig og praktisk måte.

Det sier lærer på Volda læringssenter, Gunnar Andenes, om jobben de gjør på Volda omsorgssenter.

Han har med seg afghanerne Zabihullah Azizi og Mohammed Hazhim, og eritreeren Gebredhin Okbakmikael. Alle kom til Norge og Søre Sunnmøre i 2021, på flukt fra krig og uro i eget hjemland.

FORNUFTIG SAMARBEID: Gunnar Andenes fra læringssenteret er strålende fornøyd med at deltakerne får utfoldet seg med praktisk arbeid.
FORNUFTIG SAMARBEID: Gunnar Andenes fra læringssenteret er strålende fornøyd med at deltakerne får utfoldet seg med praktisk arbeid.

Nå hjelper de til med å stelle i grøntarealet ved Volda omsorgssenter, som en del av introduksjonsprogrammet på Volda læringssenter.

– Her får de bruk for den praktiske kunnskapen de besitter, i steden for å sitte i et klasserom. Disse karene lærer bedre ved å jobbe med fysisk arbeid, enn å sitte i et klasserom, forteller Andenes.

Nytt samarbeid

Det nye samarbeidet er et tverrfaglig prosjekt, mellom læringssenteret, parketaten og helse- og omsorgsavdelingen i Volda kommune. Målet er å bedre integreringen for innvandrere i kommunen, og samtidig få gjort en helt nødvendig jobb med grøntarealet ved Volda omsorgssenter.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Den praktiske læringen er viktig for enkelte, og det er mye nyttig kompetanse blant disse karene, som de nå får brukt, fastlår læreren på læringssenteret.

Selv er de tre innvandrerne strålende fornøyd med å få utfoldet seg med fysisk arbeid.

– Dette er spennende arbeid og det er fint å kunne hjelpe til med noe vi faktisk kan, sier Okbakmikael.

RESSURSSTERKE: Deltakerne, eller gartnerne om du vil, er glade for å kunne hjelpe til med sin kompetanse.
RESSURSSTERKE: Deltakerne, eller gartnerne om du vil, er glade for å kunne hjelpe til med sin kompetanse.

Sammen med Azizi og Hazhim skal han gjøre forefallent arbeid utenfor Volda omsorgssenter to dager i uka, utover høsten.

– Jeg er glad for å kunne hjelpe til, med noe som jeg kan bidra med, forteller Hazhim.

– Arbeidet er viktig

Ordfører i Volda, Sølvi Dimmen (Sp), er tilfreds med det nye samarbeidet innad i kommunen.

– Dette er en svært positiv sak, og vinn-vinn for alle parter. Arbeidet er viktig for trivselen til beboerne og er nyttig for omgivelsene.

Dimmen følger opp:

– For deltakerne på læringssenteret er det et meningsfullt arbeid, som er viktig for fellesskapet. De kan også være med på å ha en meningsfull hverdag, der de kan føle seg til nytte og være en integrert del av lokalsamfunnet.

ÅPNE ARMER: Volda-ordfører Sølvi Dimmen er glad for at det nye samarbeidet gir positive ringvirkninger for flere innad i kommunen.
ÅPNE ARMER: Volda-ordfører Sølvi Dimmen er glad for at det nye samarbeidet gir positive ringvirkninger for flere innad i kommunen.

Har mottatt klager

Kommunalsjef for helse og omsorg, Svein Berg-Rusten, sier at han har fått mye misfornøyde tilbakemeldinger fra innbyggere, pårørende og beboere på hvordan grøntarealet rundt omsorgssenter har sett ut.

Berg-Rusten erkjenner at vedlikehold av uteområdet ikke har vært godt nok de siste årene, og forklarer at det har vært skippertak-tilstander for å stelle grøntarealet på omsorgssenteret. Nå er han fornøyd med at deltakere ved læringssenteret gjør en innsats.

Introduksjonsprogrammet

  • Formålet med introduksjonsprogrammet er å gi innvandrere grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i det norske samfunnslivet, livsmestring og å forbedre dem til arbeid eller utdanning.
  • Målgruppen for ordningen er innvandrere og de som har fått innvilget asyl og dermed fått status som flyktninger.
  • Aldersspennet er innvandrere mellom 18 og 55 år.
  • Det er kommunene som har ansvar for gjennomføringen av programmet.

– Nå som noen driftige deltakere fra læringssenteret, sammen med Andenes, har stått på over flere dager, har det satt tydelige spor.

Kommunalsjefen er takknemlig for innsatsen som er gjort, og han ser fram til det videre samarbeidet.

– De har jobbet veldig bra og allerede hevet inntrykket av grøntarealet rundt omsorgssenteret. Vi er veldig glade for arbeidet deltakerne utfører, som er med på å gi beboerne, besøkende og ansatte et langt bedre inntrykk av nærområdet rundt omsorgssenteret.

– Veldig positivt samarbeid

Også Ronny Rotevatn fra parketaten i kommunen, er fornøyd.

– Dette har vært et veldig positivt samarbeid for vår del, og arbeidet deltakerne allerede har rukket å gjort, har vært strålende.

NEVENYTTIG: Hazhim (t.v) og Azizi er glade for å lære gjennom praktisk arbeid, og ikke i et klasserom.
NEVENYTTIG: Hazhim (t.v) og Azizi er glade for å lære gjennom praktisk arbeid, og ikke i et klasserom.

Rotevatn sier at de har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra innbyggerne i kommunen.

– Det har vært utelukkende positive tilbakemeldinger til oss. Det tyder på at det samarbeidet som er innledet, har båret frukter.

Målsetningen er fast arbeid

Utenfor omsorgssenteret i Volda gjør Okbakmikael, Azizi og Hazhim en synlig innsats for å rydde opp i grøntarealet.

Alle tre ser for seg en framtid i Norge, men både Azizi og Hazhim har familie i hjemlandet. Likevel ønsker de å etablere seg her, og har et ønske om familiegjenforening.

– Jeg vil finne en jobb i Norge etter hvert, og jeg håper hele familien min kan komme hit, sier Azizi.

Gunnar Andenes sier læringssenteret ønsker å etablere en fast avtale med Nav og kommunen.

– Mange lærer mye bedre av praktisk arbeid, men da er det viktig med god kommunikasjon, på norsk. Disse karene er veldig selvstendige, og jeg håper dette kan være et fornuftig og langsiktig samarbeid for både deltakerne hos oss, Nav og kommunen.