');
ARBEID: B-kaias betongdel skal rives og erstattes. Kaia skal stå klar sommeren 2022. Prosjektet koster 40 millioner kroner.
ARBEID: B-kaias betongdel skal rives og erstattes. Kaia skal stå klar sommeren 2022. Prosjektet koster 40 millioner kroner.

Kaia rives: – Det har vært litt trøblete

Arbeidet med ny B-kai på Festøya startet 1. september. Det midlertidige kjøremønsteret har resultert i noe trøbbel, men prosjektleder Olav Megrud tror folk har blitt vant til det nå.

Publisert

– Det har blitt endringer i kjøremønsteret på kaia etter at arbeidet startet, men det har ikke ført til vesentlige konsekvenser for reisende, sier Olav Megrund, prosjektleder i Statens vegvesen.

Kaias betongdel skal rives og erstattes. Dagens betongkonstruksjon er i for dårlig stand, ifølge Statens vegvesen.

Megrund forteller at det virker som de reisende har blitt vant til endringene som skal vare frem til sommeren 2022.

RIVES: 1. september startet rivningsarbeidet. Prosjektet er i startfasen.
RIVES: 1. september startet rivningsarbeidet. Prosjektet er i startfasen.

– Det var litt trøblete i starten, men det har gått seg til. Jeg kjenner ikke til at reisende har klagd, sier Mogrund.

Går ut over oppstillingsområdet

Han trekker frem at oppstillingsområdet på kaia vil være mindre under arbeidsperioden. Området som tidligere ble brukt til oppstilling for reisende til Hundeidvik, benyttes nå som kjørefelt.

Oppstillingsfeltet for reisende til Solavågen er ikke endret, men noe begrenset for å gi plass til spesialtransport.

Fergene vil gå fra A-kaia.

Sommeren 2022 skal den nye b-kaia på Festøya stå klar.

– Arbeidet er i en tidlig fase. Rivingsarbeidet er satt igang, sier han.

40 millioner kroner

Olav Megrund opplyser om at det er satt av en ramme på 390,6 millioner kroner for utbygging av fergekaier på Sunnmøre.

– I rammen inngår planlegging, prosjektering og egne timer. Egne timer innebærer kostnader som vi som jobber med prosjektet legger ut for. Det kan for eksempel være kontorkostnader, sier han.

Statens vegvesen har kontrakt for alt arbeid med selskapet Christie & Opsahl AS på omtrent 155 millioner. Solavågen - Festøya inngår i dette.

STATUS: Slik ser kaia ut nå. Dronebildet er tatt på oppdrag fra Johs. J. Syltern AS. Johs.J.Syltern AS er underentreprenør for Christie & Opsahl AS.
STATUS: Slik ser kaia ut nå. Dronebildet er tatt på oppdrag fra Johs. J. Syltern AS. Johs.J.Syltern AS er underentreprenør for Christie & Opsahl AS.

– Kontraktsarbeidet på Festøya har en kostnad på 40 millioner. Det går til selskapet som er hyrt inn for å utføre prosjektet. Statens vegvesen sine kostnader kommer i tillegg, men det inngår i rammen som er satt, avslutter Megrund.