– Jeg kjenner på at vi må få til noe stort

KLIMAAKTIVIST: Mari Hasle Einang har lenge engasjert seg for klima og miljø, og det å være tett på naturen har vært viktig for henne.

Kun 14 medlemmer ble valgt ut til regjeringens klimautvalg. Mari Hasle Einang (26) fra Volda er en av de heldige. Hun er også den yngste blant dem.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: – Hele oppveksten har jeg brydd meg om verden og naturen rundt meg. Jeg har gått turer og lekt i fjæren i fjorden.

Mari har engasjert seg for klima og miljø siden hun var 15 år. Da ble hun medlem i en organisasjon som kjempet for rettferdighet.

– Ettersom klima- og miljøkampen også er en rettferdighetskamp, ble det viktig for meg, sier hun.

Nå skal Mari være med å utrede hvilke veivalg Norge står overfor, for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

– Det er et stort ansvar. Klimakrisen er den største utfordringen vi noen gang har stått overfor.

Har en mer akutt forståelse av klimakrisen

Klimautvalget skal levere en NOU-rapport (Norges offentlige utredninger) innen 1. november 2023. Voldingen fikk beskjed om at hun var tatt ut til utvalget i juni 2021, og forteller at arbeidet er godt i gang.

– Det er vært givende å være med på dette, og jeg har lært masse.

Klimautvalget har nå en innspillsrunde hvor hvem som helst kan komme med tanker og ideer.

– Jeg tror vi kommer til å lære mer fra innspillene. Det er veldig viktig for å få inn alle perspektivene. Derfor er jeg glad for å få være med, og jeg opplever at mitt bidrag også er viktig, sier Mari.

Hvorfor ble du plukket ut til å være med i utvalget?

– Ettersom det er barn og unge som leder an klima- og miljøkampen, er det nødvendig å få flere unge folk inn i de politiske prosessene. Jeg har mye erfaring fra ung miljøbevegelse, og kan dermed mye om utvikling av politikk, sentrale saker og hva som er viktig for unge folk i omstillingen, forteller Mari.

Det å være den yngste av medlemmene synes hun er spennende, og hun merker at alle medlemmene har forskjellige erfaringer.

– Vi kan lære masse av hverandre. Jeg har jobbet mye med ungt klimaengasjement og opplever at mange unge har en mer akutt forståelse av krisen. Det er et større fokus på hvordan dette rammer oss allerede i dag.

Hun forteller at det er viktig, og at det er noe hun ønsker å ta med i arbeidet sitt videre.

Oppveksten i Volda førte henne tett på naturen

Den unge klimaforkjemperen fra Bjørneset i Volda, sier at det å ha naturen så tett på i oppveksten har påvirket henne.

– Jeg har vært veldig nær den naturen som kommer til å bli ødelagt ved å bo på en plass som Volda. Det har vært veldig viktig for meg.

I FJÆREN: Mari Hasle Einang trives med naturen tett på.

I tillegg til å være det yngste medlemmet i klimautvalget, tar Mari for øyeblikket master ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo.

Hun bruker mye tid på klima gjennom klimautvalget, studiene sine og i hverdagen generelt.

– Det er nesten som jeg dedikerer livet mitt til dette arbeidet. Det er viktig og riktig når vi står overfor en så stor krise, forteller hun.

– De må tørre å satse

Når NOU-rapporten leveres håper Mari at de kan finne rettferdige løsninger som ikke skaper nye kriser, og som fungerer best for alle bærekraftsmålene.

– Det er en kjempestor jobb, og jeg kjenner på at vi må få til noe stort.

Hun håper at det de kommer frem til vil bli godt tatt i mot, og at politikerne er modige nok.

– Vi må endre mye i samfunnet, og vi trenger politisk lederskap. De må tørre å satse, avslutter Mari.

Hun legger til at det fortsatt er mulig å komme med innspill til arbeidet klimautvalget skal gjøre. Fristen er 30. september.

Klimautvalgets medlemmer:

 • Martin Skancke (født 1966). Siviløkonom, Oslo. Daglig leder i Skancke Consulting.
 • Eirik Trømborg (født 1966). Professor i skogøkonimi ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitetet, Kongsberg
 • Astrid Lilliestråle ( født 1981). Markedsdirektør i Enova, Trondheim
 • Gro Sandkjær Hanssen (født 1973). Samfunnsforsker ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, Oslo
 • Klaus Mohn (født 1964). Professor i økonimi og rektor ved Universitetet i Stavanger
 • Lars Petter Maltby (født 1961). Teknologileder i Eyde-klyngen, prosjektleder for Prosess21 og leder for Battery Norway, Arendal
 • Marianne Hansen (født 1972). Senorrådgiver i Steigen kommune
 • Mari Hasle Einang (født 1995). Masterstudent ved Senter for Utvikling og Miljø og klimaaktivist, Oslo
 • Eirik Newth (født 1964). Forskningsformidler, Oslo
 • Camilla Skjelsbær Gramstad (født 1981). Bærekraftsjef i Elkjøp Nordic, Nordre Follo
 • Ola Kvaløy: Professor (født 1973). Dekan og professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stravanger
 • Kristin Halvorsen (født 1960). Direktør ved CICERO Senter for klimaforskning og tidligere politiker, Oslo
 • Audun Korsæth (født 1967). Divisjonsdirektør for Divisjon Matproduksjon og samfunn på NIBIO, Ringsaker
 • Signe Nybø (født 1963). Forskningssjef for terrestrisk naturmangfold på Norsk institutt for naturforskning, Trondheim

Kilde: klimautvalget2050.no

Powered by Labrador CMS