Politikk på Søre Sunnmøre:

VANYLVEN: Hakallegarden i Vanylven kommune.

De syv kommunene på Søre Sunnmøre sammen om felles reiselivsprosjekt

Visjonen er et mer ettertraktet Søre Sunnmøre som på sikt kan ta større del i turistnæringen i fylket.

Publisert Sist oppdatert

Søre Sunnmøre: Kommunene Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta har vedtatt å gå sammen om å etablere et felles reiselivsprosjekt for Søre Sunnmøre.

Prosjektet i samarbeid med Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS), samt Møre og Romsdal fylke, skal samle de syv kommunene og gjøre Søre Sunnmøre en mer attraktiv turistdestinasjon.

– Vi har troen på å løfte frem vår region som et attraktivt reisemål og for å dra flere besøkende til vårt område, forteller saksbehandler i Volda kommune Jarl Martin Møller.

Formannskapet i Volda kommune konkluderte 7.februar med at det ligger et betydelig potensiale i en satsing på lokalt reiseliv om de kan bli mer attraktiv for en større del av turiststrømmen i fylket.

–- Vi må få til at næringen finner lag, spille på styrkene til hverandre og selge sine produkter til hverandre, legger han til.

I dag har Søre Sunnmøre rundt 18 prosent av verdiskapningen innenfor overnatting, servering og opplevelser på Sunnmøre i 2019 i følge Volda kommune som har hentet tallene fra Menon Economics.

Finansieringen av reiselivsprosjektet

Reiselivsatsingen finansieres av kommunene på Søre Sunnmøre, Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS), Møre og Romsdal fylkeskommune, og egeninnsats. Rammene for prosjektet er 1,1 millioner kroner årlig i 2023 og i 2024.

Lokalpolitiker Andreas Christian Nørve er litt usikker på den positive effekten av reiselivsatsingen.

Summen kommunene skal dekke årlig er totalt 400 000kr og fordeles prosentvis med utgangspunkt i folketall. Se tabell nederst i saken.

Kommunedirektør og saksbehandler i Vanylven kommune, Andreas Christian Nørve, mener de må være kritisk til hva kommunen bruker midlene på, men mener en slik satsing kan tilrettelegge for bedre lokalt næringsliv innenfor reiseliv.

Vi er en kommune som er næringssvak, men med et par store bedrifter. Dette kan være en potensiell høy kostnad for kommunen å være med på.

Kommunedirektør og saksbehandler Andreas Christian NørveFlere aktører i næringslivet skal også kunne ta del i prosjektet med et krav om egeninnsats.

En felles visjon

Flere av kommunene ser på reiselivsatsingen som en naturlig oppfølging av tidligere prosjekter. Reiselivsatsingen er en to-årig prosess som bygger på tidligere prosjekter som har satset på reiseliv på Søre Sunnmøre.

– Vi håper vi kan bli markedsført sammen med de andre aktørene, legger kommunedirektøren i Vanylven til.

De tidligere prosjektene har vært gjennomført i Ørsta og Hjørundfjorden i 2019 til 2022, i Nye Volda kommune i 2021 og 2022, samt reiseutvikling på Søre Sunnmøre i Hareid, Herøy, Sande, Ulstein og Vanylven i 2020 til 2022.

– Vi må se på synergien mellom de forskjellige kommunene for å bygge et sterkere reiseliv, og det er litt hvorfor vi har troen på dette prosjektet her, forteller saksbehandler Jarl Martin Møller.

Kostnad per kommune pr år:

  • Hareid: 41 764,8 kr
  • Herøy: 70 688,8 kr
  • Sande: 19 421,8 kr
  • Ulstein: 70 183,2 kr
  • Vanylven: 24 317,3 kr
  • Volda: 86 202,1 kr
  • Ørsta: 87 422,0 kr
  • Total sum: 400 000 kr
Powered by Labrador CMS