ÅPNE ARMER: Lena Landsverk gjør seg klar til å ønske 15 flyktninger fra Ukraina velkommen
ÅPNE ARMER: Lena Landsverk gjør seg klar til å ønske 15 flyktninger fra Ukraina velkommen

Kommunen tar imot 15 ukrainske flyktninger

Vanylven har ikke hatt en flykningertjeneste siden de for noen år tilbake tok imot afghanske flyktninger. Nå gjør de seg klare til å ønske 15 ukrainere velkommen.

Publisert

VANYLVEN: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) kom for noen år tilbake med en anmodning om at kommuner med færre enn 5000 innbyggere ikke burde bosette flykninger. Dette skjedde i forbindelse med lavere tilstrømning av flyktninger til landet. Derfor ble flykningertjenesten i Vanylven nedlagt.

– Nå blir kommunene igjen bedt om å ta imot flyktninger. Vi ønsker hos flere innbyggere og vanylvingar har også lyst til å hjelpe, sier ordfører i Vanylven, Lena Landsverk.

Skal være klare

Nå er kommunen i gang med å bygge opp flyktningetjenesten igjen. Kommunen har allerede noen boliger klare for flyktningene, og har i tillegg spurt vanylvinger om de har boliger som kan huse flyktninger.

Hun er tror kommunen skal ha nok kapasitet innenfor skole og barnehager, men den store utfordringen er å sørge for god integrering.

– Hvilken bakgrunn og utdanning de har er avgjørende hvilken type arbeid vi kan finne til dem. Jeg håper vi lykkes i å finne arbeid til alle som kommer, sier Landsverk.

Samarbeid på Søre Sunnmøre

Hun forteller videre at kommunene på Søre Sunnmøre samarbeider for å tilby helsetjenester

– Vi vet ikke når flyktningene kommer til Vanylven, men vi skal uansett være klare. Det er også problematisk at vi ikke vet hvem som kommer og hvilke vansker de har. Det er positivt at så mange er villige til å stille opp for å hjelpe til å ta dem godt imot, understreker Landsverk

Ønsker alle flykninger velkommen

Landsverk vil at små kommuner som Vanylven også skal kunne ta imot flyktninger, og har håp om at flyktningetjenesten skal bli permanent.

– Vi har jo sagt at vi ønsker flyktninger hit, og jeg synes det er urimelig at små kommuner ikke skal kunne gjøre det. Små kommuner har den fordelen at "alle kjenner alle", og at folk ønsker å hjelpe. Vi håper at flyktningene skal kunne ønske å bli værende her, men dersom krigen slutter og de ønsker og dra tilbake skal vi selvsagt legge opp til det.

Selv sier Landsverk at hun har rom på gården sin som gjerne kunne huse flyktninger.