KORONAVAKSINE: I Gamle Voldahallen foregår det vaksinering. For å få tredje vaksinedose må man være blant de som FHI anbefaler å ta dose tre. Er du blant dem, kan du kontakte Volda kommune.

Anbefaler tredje dose til personer med svekket immunforsvar: – Ta kontakt

Volda kommune åpner for å tilby en tredje vaksinedose, men det er kun enkelte som får tilbudet.

Publisert Sist oppdatert

Pasienter med redusert immunforsvar vil få muligheten til å bli vaksinert med tredje dose av vaksine mot Covid-19.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste over sykdommer og diagnoser som reduserer kroppens immunforsvar. De som har disse, anbefales å ta en tredje vaksinedose.

– Vi gjør det som FHI anbefaler, sier smittevernlege i Volda, Johanne Ressem.

FHIs oversikt inkluderer også en liste over medisiner som demper immunforsvaret. Personer som bruker de opplistede medisene, er også kvalifisert for vaksinedosen.

De som skal ha den tredje dosen, skal vaksineres i sin hjemkommune. Kommunene organiserer tilbudet selv.

I Volda må man ringe kommunens vaksinetelefon for å avtale time.

– Makse effekten

Professor ved Universitetet i Oslo og immunolog, Anne Spurkland, forklarer hvorfor personer med redusert immunforsvar kan ha behov for en tredje vaksinedose.

ANTISTOFFER: Professor Anne Spurkland opplyser om at antistoffer er en markør for beskyttelse. Personer med svekket immunforsvar produserer færre antistoffer. Derfor kan det være behov for en tredje vaksinedose.

– Antistoffer er en markør for beskyttelse. Lite antistoffer gir lite beskyttelse.Vi har sett at personer som for eksempel har gjennomgått en nyretransplantasjon, og går på immundempende medisiner, produserer færre antistoffer etter to vaksinedoser enn andre. Det er et dårlig tegn, sier hun.

Det fører til at personer med redusert immunforsvar settes i en vanskeligere situasjon når samfunnet åpner opp og viruset fortsatt sirkulerer.

En tredje vaksinedose vil gi mer antistoffer.

– Personer med svekket immunforsvar får tilbud om tredje dose for å makse ut effekten av koronavaksinen, sier Spurkland.

– Kan bli aktuelt for flere

Smittevernlege Johanne Ressem tror at andre, utenfor gruppen av pasienter med redusert immunforsvar, kan få det samme tilbudet senere.

– Det kan bli aktuelt med en tredje vaksinedose for flere, men da må FHI gjøre en vurdering først, sier hun.

Enig med FHI

Anne Spurkland tror ikke det er nødvendig at andre enn de med redusert immunforsvar får vaksinedose tre.

– Det ser ikke ut som det er grunnlag for det i Norge nå. Det blir først aktuelt dersom det viser seg at folk er dårlig beskyttet etter to vaksinedoser. Jeg er enig med FHI, som gir dette tilbudet til personer med svekket immunforsvar, sier professoren.

FOLKEHELSEINSTITUTTES OVERSIKT:

Gruppe 1

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon. Det skriver FHI på sine sider.

Gruppe 2

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Kilde: FHI

Powered by Labrador CMS