');
Volda kommune får sammen med nabokommunen Ørsta kritikk fra NFU.
Volda kommune får sammen med nabokommunen Ørsta kritikk fra NFU.

Krever at kommunene tar ansvar

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) slår alarm om at deres medlemmer ikke får de tjenestene de trenger for å fungere godt i Volda og Ørsta.

Publisert Sist oppdatert

– Vi opplever at mange ikke blir inkludert i nærmiljøet, de blir ensomme og passive og får ikke den tilretteleggingen og støtten som de trenger for å leve et godt og meningsfylt liv.

Det forteller leder for NFU Ørsta/Volda lokallag, Are Halkjelsvik.

I et brev til Ørsta og Volda kommune skriver NFU at flere psykisk utviklingshemmede stagnerer i utviklingen fordi kommunene ikke gir den tilrettelegginga og de tjenestene de trenger.

– Reformen som kom i 1991 for utviklingshemmede hadde gode intensjoner, men vi har ikke fått til det slik vi ønsket, sier han.

Han forteller at intensjonen var at en skulle få de utviklingshemmede ut i samfunnet og gi dem et mest mulig «vanlig» liv.

– Men vi ser en utvikling som fører til institusjonalisering av dem og skaper omsorgsghettoer.

Trenger at tilbudet styrkes

Den 18. november sendte NFUs lokallag i Ørsta/Volda et brev der de kritiserer kommunene. Brevet peker på at de har som ansvar å legge til rette for at de utviklingshemmede får grunnleggende opplæring, god oppfølging og muligheter for videre utdanning.

Are Halkjelsvik forteller at de utviklingshemmede har gitt tilbakemeldinger om at de ønsker å bestemme mer selv knyttet til bosted, fritid, ferie og andre ting.

– De er ikke en gruppe som sloss for seg selv, de er avhengig av at noen sloss for dem. Derfor må vi stoppe opp, diskutere og finne ut hvordan vi skal løfte disse tilbudene.

Klare anbefalinger om hvordan tilbudet bør være

I 2016 kom Norsk Offentlig Utreding (NOU) med en utredning med råd om hvordan kommunene kan realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. I utredningen presenteres det åtte løft for å sørge for at disse rettighetene blir ivaretatt.

– Denne utredningen var et kraftig signal til kommunene i landet, men likevel har det ikke skjedd noen endring.

Utredningen ble fulgt opp av en veileder i Helsedirektoratet (HDI). Halkjelsvik forteller at han ønsker å komme i dialog med kommunen for å se på hva de skal gjøre fremover, og sette veilederen fra HDI ut i praksis.

Sverre Leivdal, varaordfører i Volda.
Sverre Leivdal, varaordfører i Volda.

Vil involvere NFU

Varaordfører i Volda, Sverre Leivdal, svarer på kritikken fra NFU, og forteller at.. heltidsprosjektet i Ørsta har avdekt problemer med å opprettholde turnus og kompetanse på jobb. Han mener dette kan føre til et gap mellom det de ønsker å gjøre og det de får til.

– Flere heltidsansatte vil gjøre det enklere å drive opplæring, sikre kontinuitet i tjenestene og dermed gjøre kommunen i stand til å yte bedre tjenester til den enkelte.

Leivdal sier det vil bli naturlig å be om en orientering om rettlederen i neste møte i januar.

Nærnett har også gjentatte ganger prøvd å få kontakt med ordfører i Ørsta, Stein Aam, for å kommentere saken. Han lover å sette seg inn i saken, men at han ikke har tid akkurat nå.

– Det er leit å høre om situasjonen, er hans umiddelbare kommentar.