OMSORGSSENTERET: Tilbudet legger til rette for økt samarbeid mellom Volda omsorgssenter og kultursektoren.
OMSORGSSENTERET: Tilbudet legger til rette for økt samarbeid mellom Volda omsorgssenter og kultursektoren.

Får over 100 000 kroner i støtte

Møre og Romsdal fylkeskommune har satt av to millioner kroner til ordningen, som tilskudd til kultur- og kustformidling til eldre.

VOLDA: Volda kommune søkte opprinnelig om 155 000 kroner, men får 109 234 kroner i støtte. Ordningen skal sørge for utvikling innen kunst- og kulturprosjekt, og til et mangfold av sjangre og uttrykk.

Den kulturelle spaserstokken er ei ordning der kommunane kan søke om tilskot til profesjonell kunst- og kulturformidling tilpassa eldre. Spaserstokken skal legge til rette for auka samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren. Det skal skje på arenaar der dei eldre er i dagleglivet.

Det tildeles penger basert på hvor mange over 70 år som bor i kommunen, samt aktivitetene som er presentert i søknaden.