I fjorder som Voldsfjorden har sunnmøringenes stamfedre seila inn

Kven er sunnmøringane?

Sunnmøringar er ei velkjent gruppe over heile landet. Mange har meiningar om dei. Mange parodierer dei. DNA-forskning gir svar på kor dei kjem frå. 

Publisert Sist oppdatert

SUNNMØRE: Det er mogleg å finne opphavet til sunnmøringar heilt bak til vår felles stamfar i Afrika. Å granske slektsband er noko genetisk slektsforskar Gunnar Sigve Aurdal har vore oppteken av sidan han var ungdom. I FjordDNA arbeider han for å finne opphavet til sunnmøringar. Han ynskjer å finne nyanser til historien. 

 - Eg vil finne ut kor sunnmøringene kjem frå og kor tid dei kom hit.

Aurdal meinar fjorden er svært sentral for sunnmøringenes slektshistorie

DNA gir moglegheiter

Aurdal fortel at slektsforsking DNA kan gi mykje meir informasjon enn dei skriftlige kildene.

- I vanleg slektsforskning kan ein komme et godt stykke tilbake, dersom ein er heldig og kjem inn på ein kongelinje. Men gjennom DNA kjem vi 2-300 000 år tilbake i tid. Til alle si felles stamfar i Afrika. 

Historiene som drivkraft

Det å grave i slekt gir slektsforskaren meir enn navn. Det er alle dei spennande forteljingane som pirrar Aurdal si nysgjerrigheit. Han likar å sjå ut over fjorden å sjå for seg livet som utspilte seg for mange hundre år sida. 

 

- Eg ser nesten for meg skipa med dei fyrste pionerane som kjem inn hit. 

Når han får ferske resultat på DNA prøver han og forstå korleis det har kome hit.

 

Norge i miniatyr 

Resultata frå Sunnmøre er samansette, med meir varierte typer treff enn i resten av landet, ifølgje slektsforskaren. Årsaka kan liggje i havet og fjorden, og i mektige menn og kvinner. Aurdal fortel om slektskap frå Irland og Afrika. I Bjørkedalen har det på eit tidspunkt kome ei dame ganske direkte frå Nord-Afrika rett i etterkant av vikingtida.

- Korleis veit vi ikkje. Det kan være trellskap eller via ein handelsallianse kanskje, men det er spennande.

Powered by Labrador CMS