Jorunn Mo forteller om livet som gårdsjente på 1920-tallet.
Jorunn Mo forteller om livet som gårdsjente på 1920-tallet.

Positiv til likestilling i arbeidslivet

Jorunn Mo (98) er glad for likestilling og mener alle har like forutsetninger til utdanning.

Publisert

Det har ikke alltid vært like lett å være kvinne i Norge. Jorunn Mo forteller at forskjellene var vesentlig større da hun vokste opp i en gårdS- og jaktfamilie på Sæbø. Arbeidsoppgavene hun fikk var ofte husarbeid og dyrestell, mens guttene på gården jobbet med mer fysisk tungt arbeid.

Når hun ble ungdom og fikk jobb som gårdsjente hos en fisker ble hun ofte sendt til sætra for å melke og ta vare på dyrene. Guttene tok seg av skogsarbeid med hest, og ble med fedrene for å fiske.

Etter gårdsoppholdet reiste Jorunn til Volda for å studere. De var flere jenter som reiste sammen, men Mo tror det er enda flere jenter som tar utdanning i dag.

-På skole og utdanning tror jeg gutter og jenter klarer akkurat det samme. Det er jo mange damer som jobber innen det tekniske feltet, og det tenker jeg er bra.

Selv om Jorunn kjenner mange kvinner med høgere utdanning i dag, sier hun at det likevel er noen forskjeller på kvinner og menn.

-Det finnes nok arbeidsoppgaver som menn kan utføre bedre enn kvinner, men det virker som at kvinnene også har lyst på dette arbeidet, og at de kan gjøre det bra. Da tenker jeg at det ikke blir noe særlig forskjell.