TRUDI H. EIKREM: Hun er førstelektor ved Høgskulen i Volda.

— Kvinnene er selve bærebjelken på land

I Herøy kommune tjener kvinnene 12 350 kroner mindre i måneden enn menn. Førstelektor Trudi H. Eikrem tror at dette kan handle om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

Publisert

Nederst i artikkelen finner du tall som sier noe om likestillingen i kommunen din.

I Sjustjerna er en av de største arbeidsplassene maritime næringer, som fiske og havbruk. Eikrem peker på at disse er mannsdominerte yrker. De er også som regel bedre betalt enn tradisjonelle kvinneyrker, altså helse og omsorg. Eikrem undrer over hva som hadde skjedd om kvinner en dag sluttet å jobbe.

- Vi skal være glade for at noen velger disse yrkene for at samfunnet skal kunne gå rundt, konstaterer Eikrem, og sier at kvinner er selve bærebjelken på land.

Hun mener det er viktig at kvinner likestilles verdimessig sett, men påpeker at likestilling først og fremst handler om lik lønn for likt arbeid.

- Det hjelper ikke å klappe for kvinner i helsevesenet, når vi ikke gir de penger for det arbeidet de gjør, sier Eikrem.

Kakestykket

Lønnsgapene i kommunene kan komme av at kvinner jobber mer deltidsstillinger enn menn. Eikrem understreker at vi ikke har tall på dette, men at det kan være en mulig forklaring.

Videre sier hun at hvis situasjonen er sånn, handler det nok om at når mennene jobber offshore, må kvinnene ta mer av ansvaret hjemme.

Likelønn er et politisk problem, som politikerne må ta ansvar for.

- Trudi H. Eikrem

- Det er ikke nødvendigvis sånn, men en kan tenke seg at det er derfor man har dette lønnsgapet. For å kunne ivareta heimen, forklarer Eikrem.

Eikrem forklarer at lønn og lønnsforhold ikke skal bli et personlig ansvar, og at denne kampen ikke handler om at kvinner må rope høyere. Likelønn er et politisk problem, som politikerne må ta ansvar for.

- Pengene må hentes et sted. Noen andre må være villig til å dele på et stort kakestykke, forklarer Eikrem.

INNTEKT: I Ulstein og Vanylven kommune er forskjellen mellom inntekten til kvinner og menn omtrent 9 700 kroner i måneden.
LØNNSGAP: Denne grafen viser hvor mange kroner mindre kvinner tjener enn menn hver måned.
I ARBIEID: I mange av kommunene er det tilnærmet halvparten andel kvinner i arbeid enn menn.
KVINNER I KOMMUNESTYRET: I Herøy er kjønnene likt representert.


Powered by Labrador CMS