FORFATTERBESØK: Litteraturhus i Møre og Romsdal har som mål å skape mer engasjement rundt litteratur.

Mer litteratur til alle i Møre og Romsdal

Etter å ha vært et flerårig prosjekt har Litteraturhus i Møre og Romsdal endelig fått fast finansiering fra Møre og Romsdal fylkeskommune, og klarsignal til å utvikle litteraturtilbudet i alle av fylkets kommuner.

Publisert

MØRE OG ROMSDAL: – Det er med stor glede og entusiasme vi kan slå fast at Litteraturhus i Møre og Romsdal blir et varig tilbud til befolkninga i fylket vårt, forteller festivalsjef i Bjørnsonfestivalen, Johild Kosberg Bredin, i en pressemelding.

Hva er et litteraturhus?

Litteraturhus er kulturinstitusjoner hvor det foregår aktiviteter knyttet til litteratur og lesing. Det kan være foredrag, debatter, opplesninger og samtaler. Aktiviteten kan også omfatte andre kultur- og samfunnsspørsmål.

Kilde: Store Norske Leksikon

Tilbudet innebærer at hver kommune skal få minst tre arrangementer i året, slik som forfatterbesøket Ørsta folkebibliotek fikk av Herborg Kråkevik i november i fjor. I tillegg skal nynorsk litteratur og arrangement for barn og unge bli prioritert.

Sårt trengt

Rektor ved Ørsta ungdomskule, Mailene Kvalsvik, sier at en fast etablering av Litteraturhus i Møre og Romsdal vil ha stor betydning for barn og unges leseopplæring og leseglede.

Hun forteller videre at fokuset på nynorsk litteratur er svært viktig for barn og unge i kommuner med nynorsk som skriftspråk.

– Det er mye bokmål i sosiale medier og det er derfor viktig å gi barn tekster på nynorsk for å bidra til mengdetrening og en følelse av stolthet.

Et tett samarbeid

Tilbudet om Litteraturhus i Møre og Romsdal skal være et samarbeid mellom Nynorsk kultursentrum, Bjørnsonfestivalen, Møre og Romsdal fylkeskommune, og bibliotekene.

Direktør for Nynorsk Kultursentrum, Olav Øyehaug Opsvik, sier i en pressemelding at de allerede har en lang liste over forfattere og tema de ønsker å presentere for publikum.

– Det er viktig og riktig å koble oss tett på bibliotekene som naturlige møteplasser og samfunnsbyggere.

STOLTHET: Det er mye stolthet knyttet til litteratur på eget skriftspråk.

En langvarig prosess

Litteraturhus i Møre og Romsdal startet i 2017 som prosjektet SamLes LITT i Romsdalskommunene etter initiativ fra Bjørnsonfestivalen. I 2020 ble prosjektet utvidet til hele fylket med Nynorsk kultursentrum som ansvarlig koordinator for tilbudet på Sunnmøre, og Bjørnsonfestivalen på Nordmøre og i Romsdal. Kommunene bidrar i styringsgruppa, deltar med innspill til programarbeidet og er lokalt vertskap i alle litteraturhusene i fylket; bibliotekene.

Samlet årlig ramme er på rundt to millioner.

Powered by Labrador CMS