KAN BLI NASJONALPARK: Molladalen i Ørsta kommune er i området som kan bli vernet.

Vil frede turområde i Ørsta:
– Folk må gjøre fra seg i naturen

Deler av Sunnmørsalpene i Ørsta kommune kan bli nasjonalpark. Styreleder i Den Norske Turistforeningen (DNT) på Sunnmøre er positiv til forslaget, men skjønner at andre er skeptiske.

Publisert Sist oppdatert

Søndag 7.september fikk Miljødirektoratet klarsignal av regjeringen til å starte arbeide med å etablere ti nye nasjonalparker i Norge. På regjeringens nettsider har de presentert et kart som viser hvilket område i Ørsta det gjelder.

Miljødirektoratet har pekt ut Sunnmørsalpene på grunn av områdets naturverdier. Målet er å ivareta naturmangfoldet ved å unngå utbygging og inngrep i naturen.

Søppel og avføring

Jørn Håskjold er styreleder i Den Norske Turistforening (DNT) Sunnmøre. Ifølge ham er nasjonalparkreglene i Norge relativt frie. Han tror ikke at tiltaket vil påvirke pågangen av turister til området negativt.

Verning av turområdet vil føre til at det blir vanskeligere å få gjennomslag for blant annet bygging av gapahuker, nye uthus eller toaletter.

– Nasjonalparkene må ta høyde for at folk må gjøre fra seg i naturen. Det blir viktig å passe på at folk ikke etterlater seg søppel og avføring i området, påpeker Håskjold.

Flere involverte parter

Håskjold forteller at Turistforeningen har flere stier i området som kan bli vernet.

– Det er tre etablerte stier, men de kommer til å bli en del av nasjonalparken, sier Håskjold.

Håskjold mener at en nasjonalpark vil være positivt både for DNT og i stor grad lokalbefolkningen i Ørsta.

– Noen kan nok være mer negative til dette. Planen for parken dekker et stort område som involverer parter med flere interesser - skog, hyttefelt og vannkraft for å nevne noen, tilføyer han.

STYRELEDER: Her er Styreleder i DNT Sunnmøre på tur på Lynghalstinden. Det er en del av den foreslåtte nasjonalparken.

Sjeldent og truet landskap

Kommunikasjonssjef i Klima- og miljødepartementet, Jo Randen, forklarer at områdene som nå foreslås utredet for nasjonalpark, har kvaliteter som gjør at de kan fylle kravene til nasjonalpark etter naturmangfoldloven.

– Vi bygger dette på en vurdering fra Miljødirektoratet som de leverte til departementet i april i år om at dette området har verneverdi, sier Randen.

I Miljødirektoratets vurdering beskrives Sunnmørsalpene som et nasjonalt viktig friluftsområde, med et særpreget fjell- og fjorlandskap hvor det bor flere sjeldne og truede arter.

– Bevaring av natur for ettertiden er positivt for både frilufts- og reiselov, og for alle som liker å oppholde seg i natur uten større tekniske inngrep, sier Randen

– Hvem tenker du at en slik nasjonalpark kan ha negative konsekvenser for?

– Det er for tidlig å si noe konkret om det. Men I områder som blir nasjonalpark kan man ikke ha kraftutbygginger, hyttebygging eller vindkraftanlegg, påpeker han.

Powered by Labrador CMS