HØYE PRISER: Strømprisene har steget kraftig det siste året.
HØYE PRISER: Strømprisene har steget kraftig det siste året.

Strømprisene i taket Ni ganger dyrere enn for ett år siden

Strømprisene er nå på det høyeste på flere år. Lørdag 18. september står prisen til 75,22 øre/KwH i Volda, ifølge Fjordkraft.no.

Publisert

Strømprisene har jevnt og trutt steget i pris de siste månedene. På et år har strømprisene i Midt-Norge blitt ni ganger høyere.

– Prisene kan fortsette å stige, sier Tor Wilhelm Havåg, avdelingsleder og kraftanalytiker i Tussa.

Flere årsaker til prisøkning

Lørdag 18. september, var strømprisen i Volda kommune til 75,22, ifølge priskalkulatoren til Fjordkraft. Havåg forklarer prisøkningen slik.

– Når prisene beveger seg så mye som nå er det ikke en årsak, men gjerne flere sammenfallende årsaker. Sist vinter var kald og hard både her og i Europa. Vann-magasinene var fullstappet ved starten av vinteren, men ble etter hvert betydelig ned-tappet.

– Magasin-situasjonen etter en tørr periode i 2021. Kombinert med betydelig produksjon, også til eksport, bidrar det nå til høye priser. Lite vind på kontinentet har også bidratt. Men først og fremst ble gasslagrene i Europa og Asia tappet betydelig uten at de er fylt godt opp gjennom sommeren, sier Havåg.

Internasjonalt problem

En internasjonal miljø-krise skaper også problemer for strømselskapene.

– Over hele verden ønsker man å redusere bruken av kull og dette har gitt større etterspørsel etter gass til varme og kraftproduksjon, også i Asia. Svært lave gasspriser de senere årene har bidratt til større bruk av gass.

MILJØSKADELIG: Kullkraftverk, slik som dette i Tyskland, er noe man ønsker å redusere bruken av, ifølge Havåg i Tussa.
MILJØSKADELIG: Kullkraftverk, slik som dette i Tyskland, er noe man ønsker å redusere bruken av, ifølge Havåg i Tussa.

– De høye gassprisene er en hovedårsak til prisoppgang på kull, kvoter og dernest europeisk kraft, fortsetter Havåg.

Havåg forteller at Norge, og spesielt nordlige deler av Norge og Sverige, inkludert Møre og Romsdal, nå er i et lavprisområde for kraft sammenlignet med resten av Europa.

– Dette skyldes at vi, sammen med Nord-Sverige, har mye installert vindkraft og i sum har en relativt bra magasinsituasjon. Årsaken til prisdifferansene internt i Norden er manglende kapasitet i overføringsnettet mellom nord og sør.

Kan bli enda høyere

De norske prisene er for øyeblikket på sitt høyeste i Norge på mange år.

– Er det satt inn tiltak for å få lavere strømpriser inn mot vinterstid da det brukes mer strøm?

– Nei, egentlig ikke, men når prisene for vinteren stiger over spotpris, vil produsentene spare vann og markedet vil derigjennom bremse prisutviklingen videre for kommende vinter.

– Statnett følger situasjonen tett og gitt at situasjonen skulle true leveringssikkerheten fram på vinteren eller våren, vil de gripe inn. Det er ingen umiddelbar fare for dette. Det er langt dit, sier Havåg.

– Hvordan ser den nære fremtiden ut? Kan prisene bli enda høyere, eller vi det gå ned igjen i siste halvdel av 2021?

– Ingen vet, men prisene kan stige videre. Det gjør de også i dag (20. september). Hvor hard vinteren blir, samt forsyningssituasjonen for gass til Europa, blir avgjørende.

– Mer vær med vind og nedbør vil selvsagt dempe prisene og motsatt med godvær. Det skal regne ganske mye for å bedre prissituasjonen i Sør-Norge vesentlig, avslutter Havåg.

Strømprisen i Midt-Norge det siste året

August 2020: 8,49

September 2020: 13,38

Oktober 2020: 16,36

November 2020: 7,04

Desember 2020: 18,88

Januar 2021: 56,87

Februar 2021: 55,10

Mars 2021: 31,75

April 2021: 34,70

Mai 2021: 46,11

Juni 2021: 44,60

Juli 2021: 59,26

August 2021: 74,49

(Alle tallene er i øre/KwH)

Kilde: NorgesEnergi