MARKERING: Taler under kvinnedagen i Uppheimsparken i Volda.

Møre og Romsdal har lang vei til likestilling: — Det er ikke bra

Likestillingen mellom kjønn i arbeidslivet på Søre Sunnmøre er ikke mye å skryte av. Menn tjener over 200 000 kr mer enn kvinner i året, viser nye tall.

Publisert Sist oppdatert

STORE FORSKJELLER: De fleste kommunene på Søre Sunnmøre skårer dårlig på flere likestillingsindikatorer, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Det er blant annet rundt tre ganger så mange kvinner enn menn som jobber deltid.

Halvparten av kvinner jobber deltid her

I Vanylven kommune har over halvparten av kvinnene deltidsstillinger. 

Statistikk fra SSB viser til at 15 prosent av menn jobber deltid. Hos kvinner er tallet på 55,8 prosent, mens det samme tallet på landsbasis er betraktelig lavere med 35 prosent.

— Spørsmålet er om de selv har valgt å jobbe deltid, forteller Paul Sindre Vedeld, ordfører i Vanylven.

Videre sier at han tror flere velger å ha en ekstra fridag i uken, med mer tid til barna.

Den ujevne fordelingen i deltidsstillinger påvirker også hvor mye kvinner og menn tjener.

Dobbelt så høy årslønn

I kommunen Herøy på søre Sunnmøre er gjennomsnittlig bruttolønn for menn dobbelt så høy som hos kvinner. 

Menn tjente i gjennomsnitt ca. 600 000 kr året i Ørsta i 2022, noe som er om lag 200 000 kroner mer enn hva kvinner fikk i lønningsposen. 

— Hva er den største utfordringen deres når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet i kommunen?

— Det er i større grad kvinner enn menn som ønsker å gå ned i stilling, spesielt i omsorgsyrker, forteller Per Are Sørheim, ordføreren i Ørsta.

— Hvem sitt ansvar er det å endre denne trenden?

— Kommunen jobber med aktivt med å ansette folk i heltidsstillinger, sier Sørheim.

Sammensatt problematikk

Tallene fra SSB henger sammen med kjønnsdelte utdanningsvalg, forteller Ann-Helen Hopland fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

JOBBER MOT URETT: Ann-Helen Hopland fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ombudet veileder norske virksomheter og kommuner med hvordan de kan jevne ut kjønnsforskjellene i arbeidslivet.

— Innsatsen må starte tidlig. Den bør starte allerede i barnehagen, oppfulgt med god karriereveiledning i skolen og utplassering i relevante virksomheter, forteller Hopland.

Videre forteller hun at enkelte kommuner har store mannsdominerte arbeidsplasser, og at det følger utfordringer rundt å tilhøre det kjønnet i mindretall.

— Hvilke tiltak kan iverksettes for å endre problematikken?

Hun sier det handler om å finne de optimale løsningene.

Noen spesifikke utfordringer kan være noe så enkelt som arbeidstøyet man blir tildelt, som riktig skostørrelse for kvinner i mannsdominerte yrker. Problemet går også den andre veien. 

— Jobbe kontinuerlig over tid som arbeidsgiver, det tror vi er nøkkelen til et mer likestilt arbeidsmarked og samfunn, forteller Hopland.

Det er arbeidsgiveren som er pliktig til å jobbe for likestilling på arbeidsplassen.

— Det er i all hovedsak arbeidsgiverne som har det største ansvaret når det gjelder likestilling, sier hun.

Endring tar tid

Det er likevel noen lyspunkter gjennom statistikken fra SSB, som at det blir færre kvinner i deltid over årene.

Fra 2015 til 2022 har andelen kvinner som jobber deltid i Møre og Romsdal gått ned fra 50,3 prosent til 40,1 prosent, skriver NRK

— De store endringene blir ikke gjort over natten, sier Hopland.

På landsbasis kan man lære av hverandre. Fylkeskommuner og kommunene diskuterer nok dette sammen over flere forum, avslutter hun. 

Hør radiosaken med Egil Trones Christiansen:

Powered by Labrador CMS