Hør Radio Voldas morgensending her!

Nyhetsopplesar Trygve Løkka Wølner og programleiar Fredrik Smith Nygaard.
Nyhetsopplesar Trygve Løkka Wølner og programleiar Fredrik Smith Nygaard.

Morgensending torsdag 13.10

Programleiar i dag var Fredrik Smith Nygaard, nyhende ble meldt av Ola Almås Jullumstrø og ansvarleg redaktør er Øyvind Heggstad.

Publisert