Dagens oppdrettsanlegg på Rovde.

Mowi vil bygge ut oppdrettsanlegget på Rovde

Et lite landbasert anlegg for produksjon av smolt kan bli stort. Naturvernforbundet rynker på nesen, mens de ansatte ved anlegget mener det kan løse et stort problem innen industrien.

Publisert Sist oppdatert
Fisken i tidlig stadie, bedre kjent som smolt. Senere vil den bli laks.

VANYLVEN: Mowi ønsker å øke produksjonen av smolt, slik at den skal ha en høyere snittvekt før den settes ut i sjøen. Det krever at fisken får en lengre periode på land. Etter planen skal oppdrettsanlegget utvides til omtrent 140 dekar. Det vil føre til at jordbruksareal går tapt og 500 meter strandlinje forsvinner.

Kontrollerte forhold

Geir Asle Nystøyl er driftsleder på anlegget. Ifølge han er det positivt om smolten oppholdes på land i en lengre periode. Om oppdrettsanlegget på Rovde utvides, vil fisken få mindre tid i sjøen. Sjansen for rømming og smitte vil dermed bli mindre, hevder Nystøyl.

Dagens smoltanlegg har flere kar for oppbevaring av fisk. Etter hvert som fisken går fra yngel til smolt, flyttes den til større kar. Slik «fraktes» fisken etter hvert som den blir større. På sitt største vil smolten veie omtrent 130 gram før den settes ut i sjøen. Det er denne snittvekten Mowi vil øke, forteller Nystøyl.

Avfall og lite matgevinst

Hva er Mowi?

Et norsk sjømatselskap, som er verdensledende innen fiskeoppdrett.

Fylkessekretær i Naturvernforbundet, Øystein Folden, stiller seg kritisk til en eventuell utbygging. Selv om anlegget er landbasert, så mener han at avfallet fra dagens anlegg allerede er for stort. Han legger til at dette blant annet kommer av at avføringen fra smolt skylles ut i sjøen.

Fylkessekretær i Naturvernforbundet, Øystein Folden er kritisk til utbygging.

I tillegg vil en utvidelse av anlegget føre til at jordbruksareal vil bli brukt, men selskapet ønsker å kompensere det ved å etablere ny dyrkejord, litt øst for anlegget.

Det vil ikke gi særlig matgevinst, ifølge Folden.

Å dyrke jorda slik de har gjort før i det området, vil mette flere enn det nye tiltaket.

Positiv nabo

Magne Vedeld er driftsleder i Mowi, og er en av naboene til dagens anlegg. 

Han er ikke kritisk.

– Jeg ser frem til at det blir bygd ut, sier Vedeld, som tror at en utbygging vil skape nye arbeidsplasser.

Øystein Folden er enig, men kommenterer at slike arbeidsplasser går utover nødvendig kommunalt arbeid.

– Kommuner har problemer med å få tak i helsepersonell, lærere og ingeniører. De kommunalt ansatte forsvinner over i det private næringslivet. Kommunen må dermed betale relativt dyrt for å få tak i den kompetansen som forsvinner.

I en høringsuttalelse påpeker Mattilsynet at det ligger et settefiskanlegg 2,5 kilometer fra Rovde. Den anbefalte minsteavstanden er fem kilometer. De ber om en grundig vurdering av smitterisiko.

Prosessen videre

Høringsfristen gikk ut 6. februar. Kommunen kommenterer at de nå ligger foran en tidkrevende prosess, uten å presisere hvor lang tid det kommer til å ta.

Powered by Labrador CMS