');
Rådsmedlem Jørn-Hugo Kjelstad Johansen foran Sande Rådhus.
Rådsmedlem Jørn-Hugo Kjelstad Johansen foran Sande Rådhus.

Kommunens ustabile økonomi går utover de med nedsatt funksjonsevne

Sande kommune har i en årrekke hatt ustabil kommuneøkonomi. I ønsket om å ordne opp i økonomien, har de med nedsatt funksjonsevne blitt bortprioritert.

Publisert Sist oppdatert

LARSNES: – Vi vet at tålmodigheten er strekt, sier ordfører Olav Myklebust i Sande kommune.

I flere år har det vært misnøye rundt tilbudet og tilretteleggingen personer med nedsatt funksjonsevne har fått i Sande kommune. Det er spesielt universell utforming og tilgjengelighet som har blitt debattert.

– I kommunen har vi mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser, og ikke alle har samme mulighet til et aktivt liv, sier Alvhild Kvamme Isaksen som leder Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet tar tak i saker som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne, og er et rådgivende organ i kommunen.

Saker som ferdsel og helsetilbud engasjerer. Rådsmedlem Jørn-Hugo Kjelstad Johansen sier at han sjeldent får ta seg en tur på fjellet, sånn som alle andre.

– Om det ikke er tilrettelagt for oss rullestolbrukere så gjør det at vi kanskje ikke velger å dra, sier Johansen.

Leder Isaksen opplever at de må ta opp de samme sakene gjentatte ganger. Tiltak og forbedringer i kommunen loves, men blir ikke gjort noe med.

– Vi føler jo at vi ikke alltid blir tatt like mye på alvor, sier Isaksen.

Jørn-Hugo Kjelstad Johansen (t.v.) og Alvhild Kvamme Isaksen (t.h.) representerer Norges Handikapforbund Sande i rådet.
Jørn-Hugo Kjelstad Johansen (t.v.) og Alvhild Kvamme Isaksen (t.h.) representerer Norges Handikapforbund Sande i rådet.

Universell utforming

  • Begrepet universell utforming ble hentet til Norge fra USA.
  • Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig.
  • Den første norske handlingsplanen for universell utforming kom i 2004.

Kilde: Bufdir.no

ROBEK-trøbbel for Sande

Sande står på den beryktede ROBEK-lista. Det betyr at kommunen er i økonomisk ubalanse og at kommuneøkonomien ligger under statlig kontroll.

– Vår ROBEK-status kommer av at Sande i flere år har hatt et høyt merforbruk, forklarer kommunedirektøren. ­– Dette merforbruket har vi nå prøvd å nedbetale.

Kommunedirektør Anders Norvald hammer ble ansatt til å blant annet til å ordne opp i økonomien. For han, er dette med en sunn driftsøkonomi viktig, og da må man velge hva man skal bruke pengene på. Hammer sier at de i første rekke har prioritert å komme de opplagte kommunale tjenestene i møte.

– Det har nok gått utover det som gjelder funksjonalitet og universell utforming, sier Hammer.

(Saken fortsetter etter videoen)

Ordfører Olav Myklebust på kontoret sitt.
Ordfører Olav Myklebust på kontoret sitt.

Går mot bedre samarbeid

Ordfører Olav Myklebust skulle gjerne gjort mer for de med nedsatt funksjonsevne i kommunen. De har de siste par årene prøvd å inkludere rådet i større grad, også i de politiske beslutningene som tas.

– Vi kan helt sikkert gjøre enda mer, sier ordføreren.

Også Isaksen som leder rådet, ser at samarbeidet har forbedret seg over årene. Likevel mener hun at det er en lang vei å gå før de med nedsatt funksjonsevne har like muligheter og rettigheter som de øvrige i kommunen.

– Det er et langsiktig og langvarig påvirkningsarbeid som skal til, og vi er ikke kommet i mål på noen som helst slags måte, sier Isaksen.