Kjønnsforskjellene øker i høyere utdanning

To av tre studenter ved Høgskulen i Volda er kvinner. Nye tall viser at dette ikke er et uvanlig fenomen.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere nordmenn velger å ta høyere utdanning. Ved utdanningsinstitusjonene øker derimot andelen kvinner mer enn andelen menn. Dette fører til en ujevn kjønnsbalanse.

30 prosent av alle kvinner tar lavere grads høyere utdanning, altså utdanning inntil fire år. Mens det samme kun gjelder 20 prosent av alle menn, viser nye tall fra SSB. 

Når det kommer til lengre høyere utdanning, som er utdanning lenger enn fire år, stiller kjønnene likt med 11 prosent deltakelse.

Viktig med rollemodeller

Forskningssjef ved Høgskulen i Volda, Henriette Hafsaas, tror kvinnedominansen kan ha sammenheng med at mange kvinner utdanner seg til store yrkesgrupper som krever en kortere høyere utdanning, som sykepleie, barnevern og sosionom.

Forskningssjef ved Høgskulen i Volda, Henriette Hafsaas.

– Her i Volda er det flere kvinner enn menn som utdanner seg. Tror du dette kan ha en konsekvens?

– Ja, jeg tenker det er viktig med kjønnsbalanse innenfor mange ulike samfunnsområder. Her har vi barnehage- og lærerutdanning. Der er det viktig å få inn flere menn, sier Hafsaas. 

Hun mener at dersom gutter får flere mannlige rollemodeller i skolen, vil flere se at dette er utdanninger som kan passe for dem. 

– Det samme gjelder for barnevern og sosionom som vi også har her i Volda, sier hun.

Hafsaas legger også til at tallene fra SSB kanskje viser en samfunnsutfordring med at noen blir stående utenfor høyere utdanning.

– Vi vet at en høyere utdanning er positivt for å ha en bedre helse, et lengre liv og en høyere inntekt.

Det er generelt flere kvinner enn menn som i det hele tatt søker seg til høyere utdanning. I 2022 var 60 prosent av søknadene fra kvinnelige søkere. Det viser tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

– En trygghet

Mubarak Abdullahi har en bachelorgrad i idrett, og tar videreutdanning som personlig trener ved Høgskulen i Volda. Han er klar på hvorfor det er viktig for han å ta en høyere utdanning:

– For å få en god framtid, og å ha noe å lene meg tilbake på, sier Abdullahi.

Et av de mest kvinnedominerte studiene ved høgskolen er barnevernsstudiet. Her er 80 prosent av studentene kvinner. 

Christian Robinson er en av del av de resterende 20 prosentene.

– Føler du at du er avhengig av en høyere utdanning for å få en god jobb i framtida?

– Ja, litt. Det er jo en trygghet, sier Robinson.

Powered by Labrador CMS