Nedgang i sykefraværet

MØRE OG ROMSDAL: I fjerde kvartdal 2022 var det legemeldte sykefraværet 5,9 prosent for Møre og Romsdal, ifølge Nav.

I det samme kvartalet i 2021 var sykefraværet 7,4 prosent. Det har altså vært en svak nedgang i sykefraværet på 1,4 prosent.

Ifølge Nav har tallet på tapte dagsverk på grunn av luftveissykdommer har gått ned fra 41.000 til 33.000. Tapte dagsverk grunnet psykiske lidelser har i samme periode økt fra nesten 87.000 til over 96.000.

NRK Møre og Romsdal omtalte saken først.

Powered by Labrador CMS